انتخاب سردبیر
اخبار
مقالات
سخنرانی
اشعار
«نفس‌المهموم» آخرین کتاب در مقتل‌نویسی کلاسیک است

محمد اسفندیاری در نشست نقد و بررسی کتاب "نفس المهموم" درباره رویکرد این کتاب گفت: متاسفانه در بیشتر آثار تاریخ‌نگاری اجتهادی کمتر دیده می‌شود و ما مطالبی که در آن روایات و دلالت‌های صحیحی وجود داشته باشند، کمتر می‌بینیم در حالی که در ۵۰ ساله اخیر تاریخ‌نگاری علمی شده است. در کتاب نفس المهموم از این گونه روایات نامعتبر دیده می‌شود.

سنت الهى تعميم در قرآن و نمود آن در نهضت عاشورا (3)

سه گروه در زيارت وارث نفرين شده بودند: قاتلان، تأييد كنندگان و خشنود شوندگان. متن زيارت چنين است: «لعن الله ُأمةً قتلتْكم، و لعن اللّهُ أمةً ظلمتكم، و لعن الله أمةً سمعتْ بذلك فرضيتْ به؛ بدان راضى شد.»

››
نهضت حسینی

1. بیان حرکت امام حسین (علیه السلام) از زمان معاویه تا عاشورا. 2. دلایل به وجود نیامدن نهضتی مثل امام حسین(علیه السلام) در زمان ائمه دیگر. 3. دلایل رها کردن و خیانت کردن مردم نسبت به ائمه (علیهم السلام).

آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی
حجه الاسلام والمسلمین حسین انصاریان
حجه الاسلام والمسلمین سیّد حسین مومنی
آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی
دکتر محمد دولتی
حجه الاسلام والمسلمین حسین انصاریان
حجه الاسلام والمسلمین دکتر ناصر رفیعی
دکتر محمد دولتی
حجه الاسلام والمسلمین دکتر حجازی
آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی
حجه الاسلام والمسلمین دکتر احمد عابدی
››
Google+