انتخاب سردبیر
اخبار
مقالات
سخنرانی
اشعار
پیشوایان راستین

۱.خداوند در قرآن می‌فرماید هر قومی را با پیشوایش می‌خوانند. ۲.اگر پیشوای ما بهشتی باشد ماهم بهشتی می‌شویم ولی اگر پیشوای ما جهنمی باشد ما هم جهنمی می‌شویم. ۳.بهتر است تا امامی را انتخاب کنیم تا عامل سعادت ما...

حجه الاسلام والمسلمین سیّد حسین مومنی
حجه الاسلام والمسلمین حسین انصاریان
حجه الاسلام والمسلمین دکتر ناصر رفیعی
حجه الاسلام والمسلمین حسین انصاریان
آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی
حجه الاسلام والمسلمین امیدواری خراسانی
حجه الاسلام والمسلمین حسین انصاریان
آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی
حجه الاسلام والمسلمین سیّد حسین مومنی
حجه الاسلام والمسلمین حامد رضا معاونیان
حجه الاسلام والمسلمین سید احمد دارستانی
››