اهمیت آب در کربلا چنان بود که حتى نزاع بر سر آن، چند روزى قبل از عاشورا آغاز شد و تا پایان جنگ در روز عاشورا ادامه داشت و حتى اگر صحیح‌تر بگوییم مسئله آب و تشنگى با مأموریت مسلم آغاز شد. چنان که بنابر روایتى، او در مسیر خود از مدینه به کوفه به رغم اینکه دو راهنما داشت؛ ولى راه خود را گم کرد و دو راهنماى او نیز از شدّت تشنگى جان دادند.[1] مسلم نیز بعد از آنکه در کوفه مجروح و دستگیر شد، به رغم اینکه در آستانه قصرِ دار الحکومه قدح آبى به او دادند؛ ولى به سبب شدّت خون ریزىِ دهان، نتوانست آن را بیاشامد و سر انجام با لب تشنه شهید شد.[2] شهداى کربلا هم به ویژه آن‌هایى که متأخر‌تر شهید شدند با لب تشنه به جوار حق آرمیدند. از این رو است که این بخش واقعه کربلا دل هر خواننده و شنونده را مى سوزاند.

امام حسین (ع) نیز همانند جدّ و پدرش نه تنها از آب به عنوان حربه نظامى استفاده نکرد؛ بلکه از آن در جهت ارائه چهره واقعى اسلام و پیوند بین مسلمین بهره گرفت. او هنگامى که در منزل شراف با سپاهیان کوفه به فرماندهى حُر بن یزید ریاحى رو به رو شد؛ در حالى که آن‌ها از فرط تشنگى به ستوه آمده بودند، به یارانش دستور داد از آبى که همراه داشتند به آن‌ها بدهند تا آنجا که سپاهیان و چهار پایان آنان سیراب شدند؛ و بنابر روایتى، امام حسین (ع) خود در نوشاندن آب به آن‌ها کمک مى کرد؛[3] ولى دشمنان آن حضرت که اهداف جاهلیت را تعقیب مى کردند در بدوِ امر براى اعلان جنگ از حربه آب استفاده نمودند. چنان که عبیدالله بن زیاد طى نامه اى از حر مى خواهد که امام حسین (ع) را در سرزمینى بدون پناهگاه و آب و آبادى فرود آورد.[4] و همین که امام حسین (ع) در سرزمین کربلا فرود آمد و مستقر گردید؛ عمر بن سعد از سوى عبیدالله بن زیاد مأموریت یافت که بین امام حسین (ع) و آب حایل گردد. ابو حنیفه دینورى در این باره مى نویسد: «ابن زیاد به عمر بن سعد نوشت که از حسین (ع) و یاران او آب را باز گیرد و نباید یک جرعه آب بنوشد، هم چنان که این کار را نسبت به عثمان بن عفان پرهیزکار انجام دادند.»[5] عمر بن سعد مأموریت حفاظت از آب را به عمرو بن حجاج زبیدى به همراه پانصد سوار واگذار کرد. آنان از روز هفتم تا دهم محرّم یعنى پایان جنگ با جدّیت تمام از شریعه فرات حفاظت مى نمودند که مبادا امام حسین (ع) و یارانش از آن، آب بردارند.[6] آن‌ها نه تنها بین امام حسین (ع) و آب حایل شدند؛ بلکه با به راه انداختن جنگ روانى بر آثار ناشى از تشنگى و فقدان آب افزودند. به طور مثال: عبدالله بن حصین ازدى که از قبیله بجیله بود ندا داد: «اى حسین، آیا این آب را مى بینى که مانند قلب آسمان صاف است؟ تو یک قطره از آن را نخواهى چشید تا آنکه از تشنگى بمیرى.»[7] شمر نیز از جمله کسانى بود که در رابطه با آب به امام حسین (ع) زخم زبان مى زد.[8]

عمر بن سعد هم افزون بر آنکه عمرو بن حجاج زبیدى را نگهبان آب کرد، شخصى را نیز مأمور نمود که ندا دهد: «اى پسر فاطمه (ع) و رسول خدا (ص) تو از این آب یک قطره نچشى تا آن وقت که طعم مرگ را بچشى یا به حکم عبیدالله گردن نهى.»[9]

نتیجه گیرى

دشمن براى به تسلیم در آوردن امام حسین (ع) و خانواده‌اش از حربه آب با ‌‌نهایت شقاوت و سنگدلى استفاده کرد؛ ولى با تدبیر امام (ع) و مقاومت اصحاب و صبر زنان و کودکان، هرگز نتوانست توفیقى حاصل کند و به رغم فشار تشنگى بر امام (ع)، یاران و خانواده‌اش، هرگز سر تسلیم فرود نیاوردند و قهرمانانه و تشنه لب با عزت نفس به شهادت رسیدند و از این طریق نیز دشمن را سر در گُم و مستأصل نمودند.