سایت کرب و بلا - سایت تخصصی امام حسین علیه السلام

پرونده صوتی شب دهم، سید الشهدا (ع)

و بالاخره شب آخر، حرف های آخر، خداحافظی آخر و آخرین سایه ی بالای سر زینب (س). خیلی نمی توان حرفی زد. امشب می خواهم از آخرین سایه بالای سر زینب (س) بشنوم و از تمسک مردمان دیگر ادیان به سیدالشهدا (ع) بدانم. امشب پیچ دلم را از روی موج های دیگر رد می کنم تا به موج کرب و بلا برسم. و تا آخر ماه روی موج کرب و بلا می مانم. و اگر فرصت رفتن به مجلس را نداشته باشم. روی موج کرب و بلا را از دست نمی دهم. موج امشب : همه از خیمه ها بیرون دویدند.

پرونده صوتی شب نهم، حضرت عباس (ع)

وارد خیمه شد و رقیه (س) را در آغوش گرفت.او را بوسید و وعده آب داد. دیگر رقیه (س) مطمئن شد که دوباره آب می نوشد. خوش به حال رقیه (س) که عباس (ع) سقای اوست... نمی دانم چرا اباعبد الله (ع) ( با این که خودشان وعباس مانده بودند) اصرار دارند که عباس (ع) عَلَم را رها نکند. رقیه خوب می دانست که پدرش عمو را لشگری می بیند. مگر لشگر بدون عَلَم میشود؟ خوش به حال حسین (ع) که عباس (ع) لشگر اوست... و لشگر با یک نیزه به سمت فرات حرکت کرد و به آن رسید. مگر میشود تشنگی برادر را فراموش کرد. اما آن چیزی که یاد عباس (ع) افتاد وصیت پدرش ساقی کوثر بود: «عباس جان! مبادا وقتی به شریعه رسیدی، آب بنوشی در حالی که برادرت تشنه باشد.» عباس (ع) وصیت پدر را انجام داد . چه پسر خلفی! خوش به حال علی (ع) که عباس (ع) فرزند اوست... از فرات بیرون آمد و به سمت برادر حرکت کرد. به سمت رجز برادر حرکت کرد؛ به سمت انا ابن فاطمه الزهرا (س) علیها حرکت کرد... در این راه دو دستش را از او گرفتند، ولی به دندان گرفتن مشک، لبخند زیبایی را بر چهره عباس (ع) نشانده بود. با این که به برادر نرسید، ولی به رجز برادر رسید و زهرا (س) هم مادرش شد، راستی.... خوش به حال عباس (ع) که مادرش زهراست... امشب می خواهم از سقای حرم بشنوم و رابطه ی امام حسین با قرآن را بدانم.امشب پیچ دلم را از روی موج های دیگر رد می کنم تا به موج کرب و بلا برسم. و تا آخر ماه روی موج کرب و بلا می مانم. و اگر فرصت رفتن به مجلس را نداشته باشم. روی موج کرب و بلا را از دست نمی دهم. موج امشب : خوش به حال لب اصغر که تو سقا شده ای!. محتوای امشب از: حجه الاسلام کریمی، حجه الاسلام مومنی، حاج محمود کریمی و مجموعه ای از روایت خوانی ها. به مدت12 دقیقه و55 ثانیه.

پرونده صوتی شب هشتم، حضرت علی اکبر (ع)

چه قدر پیر شدی حسین!؟ موهایت چه قدر سفید شده!؟ با تکه چوبی که در دست داشت به تشت می کوبید و می گفت. می دانست که سن حسین، با این موها ی سفید و این چین وچروک جفت و جور نیست. این سوالات، ذهن ابن زیاد (لعنت الله علیه) را آن قدر مشغول کرده بود که بخواهد آنها را بلند در آن جمع مطرح کند. همه جوابش را میدانستند. غیر از او... ولی افراد حاضر در مجلس، یا جرئت جواب دادن را نداشتند... یا بغض، آنقدر در گلویشان رشد کرده بود که قادر به حرف زدن نبودند. بعضی هم مثل من آرزو می کردند هیچ گاه جوابش را نمی دانستند. اما، خدایی که زینب (س) را تا آن روز زنده نگاه داشته بود. توانی به او داد تا جواب سوالش را بدهد. داغ علی اکبر سکوت حاکم بر مجلس... با صدای زینب، و صدای دریده شدن گریبانش، و با صدای ضجه خواهران علی شکسته شد. و آنجا شد اولین روضه ی علی اکبر (ع)... امشب می خواهم از علی اکبر بیشتر بشنوم و با شرح زیارات پد ر بزرگوارش بیشتر آشنا شوم.امشب پیچ دلم را از روی موج های دیگر رد می کنم تا به موج کرب و بلا برسم. و تا آخر ماه روی موج کرب و بلا می مانم. و اگر فرصت رفتن به مجلس را نداشته باشم. روی موج کرب و بلا را از دست نمی دهم. موج امشب :سوی میدان بلا شهزاده اکبر می رود. محتوای امشب از: دکتر محمد دولتی، حجه الاسلام کریمی و مجموعه ای از مداحی های مجلسی، استودیدیی و روایت خوانی ها. به مدت15 دقیقه و22 ثانیه. منتظر اتفاقات زیبایی باشید.

پرونده صوتی شب هفتم، حضرت علی اصغر(ع)

روضه خوان های امشب نمی توانند صحبت کنند، اما خیلی خوب روضه می خوانند. زیاد نمی توان از مصیبت گفت. باید بیشتر ساکت بود و تصور کرد. امشب کمی از روضه هایش را می شنوم و کمی پای صحبت سید الشهدا می نشینم.امشب پیچ دلم را از روی موج های دیگر رد می‌کنم تا به موج کرب و بلا برسم. و تا آخر ماه روی موج کرب و بلا می مانم. و اگر فرصت رفتن به مجلس را نداشته باشم. روی موج کرب و بلا را از دست نمی دهم. موج امشب : آب بیاورد یکی!. محتوای امشب از: حجه الاسلام معاونیان،دکتر محمد دولتی و مجموعه ای از روایت خوانی ها و مداحی ها. به مدت8 دقیقه و11 ثانیه. منتظر اتفاقات زیبایی باشید.

پرونده صوتی شب ششم، حضرت قاسم (ع)

سکوت بر خیمه حاکم شده بود. همه مبهوت سوال قاسم شده بودند:«عموجان! فردا من هم کشته می شوم؟». راستی فکرش را نکرده بودند، این سوال قاسم برای همه مهم شد. نگاه ها به دهان امام بود. جان عمو! مرگ در نظرت چگونه است؟ و جواب قاسم روح پدرش، حسن بن علی، را خوشحال کرد. این مرگ گوارایت باد. امشب می خواهم از یتیم امام حسن بشنوم و شئون امامت پدر و عموی بزرگوارش را بدانم.امشب پیچ دلم را از روی موج های دیگر رد می کنم تا به موج کرب و بلا برسم. و تا آخر ماه روی موج کرب و بلا می مانم. و اگر فرصت رفتن به مجلس را نداشته باشم. روی موج کرب و بلا را از دست نمی دهم. موج امشب : شرمنده ام من از حسن!. محتوای امشب از: حجه الاسلام معاونیان،دکتر محمد دولتی، حجه الاسلام کریمی، حجه الاسلام مومنی، حجه الاسلام علوی تهرانی، حاج حسن خلج و مجموعه ای از روایت خوانی ها. به مدت16 دقیقه و21 ثانیه. منتظر اتفاقات زیبایی باشید.

پرونده صوتی شب پنجم، حضرت عبد الله بن حسن(ع)

با هم روی تل زینبیه میدان را می نگریستند. عمه اش محکم دستش را گرفته بود تا سمت میدان نرود. وقتی حسین روی زمین افتاد، دست عمه شل شد و عبد الله دستش را از دست عمه کشید و به سمت عمو دوید. و چند لحظه بعد عبد الله قسمتی از عمو شد. با هم یکی شدند. عبد الله افتخار عمو شد و پیکرش فضیلتی از فضائل کربلا. امشب می خواهم از کودک امام حسن بشنوم و از فضائل سید الشهدا و کربلا بیشتر بدانم.امشب پیچ دلم را از روی موج های دیگر رد می کنم تا به موج کرب و بلا برسم. و تا آخر ماه روی موج کرب و بلا می مانم. و اگر فرصت رفتن به مجلس را نداشته باشم. روی موج کرب و بلا را از دست نمی دهم. موج امشب : در رگ رگش نشانه ی خوی کریم بود. محتوای امشب از: حجه الاسلام انصاریان، دکتر محمد دولتی، حاج محمود کریمی و مجموعه ای از روایت خوانی ها. به مدت5 دقیقه و42 ثانیه. منتظر اتفاقات زیبایی باشید.

پرونده صوتی شب چهارم، حضرت حر

حر تمام قوانینی که در ذهن ماست را عوض کرد. او نشان داد می توان در یک شب، برسی به اوج، برسی به حر. شرطش معرفت و شعور است، با کمی پشیمانی... حر نشان داد که توسل به امام معصوم چه می کند. توسل به امام، گنه کار و درست کار نمی شناسد . تو را جز بهترین ها می برد. خوش به حال حر. امشب می خواهم از او بشنوم و از توسل کردن بیشتر بدانم.امشب پیچ دلم را از روی موج های دیگر رد می کنم تا به موج کرب و بلا برسم. و تا آخر ماه روی موج کرب و بلا می مانم. و اگر فرصت رفتن به مجلس را نداشته باشم. روی موج کرب و بلا را از دست نمی دهم. موج امشب : منم حر گنه کار. محتوای امشب از: دکتر محمد دولتی، حاج حسن خلج و مجموعه ای از شعر خوانی و روایت خوانی ها. به مدت18 دقیقه و53 ثانیه. منتظر اتفاقات زیبایی باشید.

پرونده صوتی شب سوم، حضرت رقیه (س)

هر وقت از سر کار به خانه می آیم، دخترم مریم با خوشحالی به سمتم می آید از اتفاقات روزانه اش برایم می گوید و نقاشی هایش را نشانم می دهد. وقتی روی پاهایم می نشیند انگار در عرش سیر می کند. انگار در محکم ترین پناه عالم است. این شب ها هر وقت مریم را می بینم یاد دختر سه ساله شما می افتم و حسرت دامن گرم و مهربان پدر را که درک نکرد و عطش زیارت پدری که بر دلش ماند. ولی وقتی بهانه بابا گرفت، پدرش با سر به سراغش آمد. امشب می خواهم از آن سه ساله بشنوم و از طرف او پدرش را زیارت کنم و بدانم زیارت چه آثاری دارد. امشب پیچ دلم را از روی موج های دیگر رد می کنم تا به موج کرب و بلا برسم. و تا آخر ماه روی موج کرب و بلا می مانم. و اگر فرصت رفتن به مجلس را نداشته باشم. روی موج کرب و بلا را از دست نمی دهم. موج امشب : بس که دویدم عقب قافله. محتوای امشب از: دکتر محمد دولتی، حجه الاسلام معاونیان، آیه الله ضیا آبادی، حاج محمود کریمی، حاج مهدی صدقی و مجموعه ای از شعر خوانی و روایت خوانی ها. به مدت8 دقیقه و42 ثانیه. منتظر اتفاقات زیبایی باشید.

پرونده صوتی شب دوم، اصحاب امام حسین (ع)

چشمانمم به ضریح دست جمعیتان که می افتد، نا خود آگاه یاد جمله «یا لیتنی کنت معکم» می افتم. مبهوت این آرزو می شوم، و خیره به شمایی که به آرزویتان رسیدید. اگر من هم بودم، مثل شما عمل می کردم؟ حالا که آن زمان نبودم، در این زمان می توانم به این آرزو برسم؟ می خواهم از شما بیشتر بشنوم و بدانم که می توان عزاداری برای آقایمان را نوعی یاری دانست؟ امشب پیچ دلم را از روی موج های دیگر رد می کنم تا به موج کرب و بلا برسم. و تا آخر ماه روی موج کرب و بلا می مانم. و اگر فرصت رفتن به مجلس را نداشته باشم. روی موج کرب و بلا را از دست نمی دهم. موج امشب : الهی بهر قربانی به درگاهت سر آوردم. از حجه الاسلام والمسلمین مومنی. منتظر اتفاقات زیبایی باشید.

فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×

ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×