سایت کرب و بلا - سایت تخصصی امام حسین علیه السلام

مشخصات شعر

مردی که معنای کلامش را نفهمیدند

نامحرمان راز قیامش را نفهمیدند

رمز قیام و اوج نامش را نفهمیدند

 

هفت آسمان در نای خود آوای غربت داشت

مردی که معنای کلامش را نفهمیدند

 

آزادگی را رنگ و رویی تازه می‌بخشید

نامردان لطف مرامش را نفهمیدند

 

مقصودش از ترک حرم حفظ عدالت بود

تفسیر حج ناتمامش را نفهمیدند

 

کامی عطش پرور به عالم هدیه کرد اما

تردامنان هرگز پیامش را نفهمیدند

 

حتی شب آخر شب نجواگران عشق

آهنگ زیبای خیامش را نفهمیدند

 

از مشرق نی سر زد آن خورشید روشنگر

سنگین دلان اوج مقامش را نفهمیدند

 

مردی که معنای کلامش را نفهمیدند

نامحرمان راز قیامش را نفهمیدند

رمز قیام و اوج نامش را نفهمیدند

 

هفت آسمان در نای خود آوای غربت داشت

مردی که معنای کلامش را نفهمیدند

 

آزادگی را رنگ و رویی تازه می‌بخشید

نامردان لطف مرامش را نفهمیدند

 

مقصودش از ترک حرم حفظ عدالت بود

تفسیر حج ناتمامش را نفهمیدند

 

کامی عطش پرور به عالم هدیه کرد اما

تردامنان هرگز پیامش را نفهمیدند

 

حتی شب آخر شب نجواگران عشق

آهنگ زیبای خیامش را نفهمیدند

 

از مشرق نی سر زد آن خورشید روشنگر

سنگین دلان اوج مقامش را نفهمیدند

 

اولین نظر را ارسال کنید

 

فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×

ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×