سایت کرب و بلا - سایت تخصصی امام حسین علیه السلام

مشخصات شعر

مستی تمامی ندارد...

 مستی تمامی ندارد، حتی اگر تاک افتاد

حتی اگرساقی مست، خود نیز عطشناک افتاد

 

آزاده حُرّی که یک عمر زندانی تیرگی بود

بال وپرش را تکان داد، آزاد شد پاک افتاد

 

هرچند نایی ندارد اما سکوتش مخوانید

 طفلی که از یک نگاهش در عرش پژواک افتاد

 

این چاه مشک گلویی ست، فرق علی با علی چیست؟

وقتی که فرق و گلویی از ظلم شب چاک افتاد

 

 تصویر خورشید بر آب هرگز شگفتی ندارد

اما شگفتا که آن روز خورشید برخاک افتاد

 

 انگار شب ماندنی...نه!...خورشید آخر می‌آید

 مستی تمامی ندارد، حتی اگر تاک افتاد...

مستی تمامی ندارد...

 مستی تمامی ندارد، حتی اگر تاک افتاد

حتی اگرساقی مست، خود نیز عطشناک افتاد

 

آزاده حُرّی که یک عمر زندانی تیرگی بود

بال وپرش را تکان داد، آزاد شد پاک افتاد

 

هرچند نایی ندارد اما سکوتش مخوانید

 طفلی که از یک نگاهش در عرش پژواک افتاد

 

این چاه مشک گلویی ست، فرق علی با علی چیست؟

وقتی که فرق و گلویی از ظلم شب چاک افتاد

 

 تصویر خورشید بر آب هرگز شگفتی ندارد

اما شگفتا که آن روز خورشید برخاک افتاد

 

 انگار شب ماندنی...نه!...خورشید آخر می‌آید

 مستی تمامی ندارد، حتی اگر تاک افتاد...

اولین نظر را ارسال کنید

 

فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×

ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×