سایت کرب و بلا - سایت تخصصی امام حسین علیه السلام

مشخصات شعر

نخواهم گفت

غم داغ تو را با هیچ کس دیگر نخواهم گفت
برایت روضه می‌خوانم ولی از سر نخواهم گفت


اگر از سر بخوانم روضه را این بار چیزی جز
هراس خنجر و آرامش حنجر نخواهم گفت


نگاهت سوی تل بود و نگاه او سوی گودال
از اندوه نگاه آخر خواهر نخواهم گفت


نمی‌گویم اگر حتی بگوید راوی مقتل
از آغوش تنور گرم خاکستر نخواهم گفت


تو را خاموش می‌خواهند آیه آیۀ قران
از اینکه ساختی بر نیزه‌ها منبر نه... خواهم گفت


سکوتت خیزران را پاسخی دندان شکن داده ست
از آن بزم شراب و سکر زجرآور نخواهم گفت


همین جا عهد می‌بندم که تا جان در بدن دارم
برایت روضه می‌خوانم ولی از سر نخواهم گفت
 

نخواهم گفت

غم داغ تو را با هیچ کس دیگر نخواهم گفت
برایت روضه می‌خوانم ولی از سر نخواهم گفت


اگر از سر بخوانم روضه را این بار چیزی جز
هراس خنجر و آرامش حنجر نخواهم گفت


نگاهت سوی تل بود و نگاه او سوی گودال
از اندوه نگاه آخر خواهر نخواهم گفت


نمی‌گویم اگر حتی بگوید راوی مقتل
از آغوش تنور گرم خاکستر نخواهم گفت


تو را خاموش می‌خواهند آیه آیۀ قران
از اینکه ساختی بر نیزه‌ها منبر نه... خواهم گفت


سکوتت خیزران را پاسخی دندان شکن داده ست
از آن بزم شراب و سکر زجرآور نخواهم گفت


همین جا عهد می‌بندم که تا جان در بدن دارم
برایت روضه می‌خوانم ولی از سر نخواهم گفت
 

اولین نظر را ارسال کنید

 

فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×

ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×