سایت کرب و بلا - سایت تخصصی امام حسین علیه السلام

مشخصات شعر

مست تو هستم شراب اگر بگذارد

محو توأم اشک ناب اگر بگذارد

مست تو هستم شراب اگر بگذارد

 

کوفه بدک نیست از برای مناجات

آن نگه نیمه خواب اگر بگذارد

 

آب کند آشتی با لب طفلان

قهری آب و رباب اگر بگذارد

 

سنگ زنم با خطابه بر سر این قوم

کوفی حاضر جواب اگر بگذارد

 

از پس رویت تنور خوب برآمد

تندی این آفتاب اگر بگذارد

 

آیۀ تو حلقه حلقه موج بسازد

همهمۀ شیخ و شاب اگر بگذارد

 

شأن صعود علی نزول ندارد

این صدقات ثواب اگر بگذارد

 

قرض بگیرم شبی ز نی جگرم را

خولی خانه خراب اگر بگذارد

 

دست کرامات را ز پشت ببندم

این‌همه کشف حجاب اگر بگذارد

 

بین همه دختران رقیه پسندی

سختی این انتخاب اگر بگذارد

 

پنجره‌ها باز شد به منظر تصویر

زخم تو کافی است، قاب اگر بگذارد

مست تو هستم شراب اگر بگذارد

محو توأم اشک ناب اگر بگذارد

مست تو هستم شراب اگر بگذارد

 

کوفه بدک نیست از برای مناجات

آن نگه نیمه خواب اگر بگذارد

 

آب کند آشتی با لب طفلان

قهری آب و رباب اگر بگذارد

 

سنگ زنم با خطابه بر سر این قوم

کوفی حاضر جواب اگر بگذارد

 

از پس رویت تنور خوب برآمد

تندی این آفتاب اگر بگذارد

 

آیۀ تو حلقه حلقه موج بسازد

همهمۀ شیخ و شاب اگر بگذارد

 

شأن صعود علی نزول ندارد

این صدقات ثواب اگر بگذارد

 

قرض بگیرم شبی ز نی جگرم را

خولی خانه خراب اگر بگذارد

 

دست کرامات را ز پشت ببندم

این‌همه کشف حجاب اگر بگذارد

 

بین همه دختران رقیه پسندی

سختی این انتخاب اگر بگذارد

 

پنجره‌ها باز شد به منظر تصویر

زخم تو کافی است، قاب اگر بگذارد

اولین نظر را ارسال کنید

 

فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×

ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×