سایت کرب و بلا - سایت تخصصی امام حسین علیه السلام

مشخصات شعر

قسم به آیۀ ناب "لیِذهِبَ عَنکُم"

دلم گرفته و جانم ز زندگی سیر است

هوای شام چرا اینقدر نفس گیر است

 

لباس عید به تن کرده‌اند مردم شام

فضای شهر چراغان و غرق تزویر است

 

نوای هلهلۀ مردمان همانندِ

صدای نیزه و تیر و صدای شمشیر است

 

ز بام‌ها ز چه باران سنگ می‌بارد؟

به سوی ما همه جا سیل غم سرازیر است

 

ز دست و پای گلی روی ناقه خون ریزد

حدیث غُربت او ناله‌های زنجیر است

 

چه غافلند که بر اشک و آه ما خندند

که در کمان دل خستگان همین تیر است

 

قسم به آیۀ ناب "لیِذهِبَ عَنکُم"

به روی نیزه سری از تبار تطهیر است

 

پی هدایت مردم ز روی نی آید

نوای قاری قرآن که غرق تفسیر است

 

به عرش دوست زده تکیه قدر ما، امّا

هنوز دشمن بیدادگر زمین گیر است

 

مس وجود «وفایی» اگر که آوردی

غبار درگه این آستانه اکسیر است

 

قسم به آیۀ ناب "لیِذهِبَ عَنکُم"

دلم گرفته و جانم ز زندگی سیر است

هوای شام چرا اینقدر نفس گیر است

 

لباس عید به تن کرده‌اند مردم شام

فضای شهر چراغان و غرق تزویر است

 

نوای هلهلۀ مردمان همانندِ

صدای نیزه و تیر و صدای شمشیر است

 

ز بام‌ها ز چه باران سنگ می‌بارد؟

به سوی ما همه جا سیل غم سرازیر است

 

ز دست و پای گلی روی ناقه خون ریزد

حدیث غُربت او ناله‌های زنجیر است

 

چه غافلند که بر اشک و آه ما خندند

که در کمان دل خستگان همین تیر است

 

قسم به آیۀ ناب "لیِذهِبَ عَنکُم"

به روی نیزه سری از تبار تطهیر است

 

پی هدایت مردم ز روی نی آید

نوای قاری قرآن که غرق تفسیر است

 

به عرش دوست زده تکیه قدر ما، امّا

هنوز دشمن بیدادگر زمین گیر است

 

مس وجود «وفایی» اگر که آوردی

غبار درگه این آستانه اکسیر است

 

اولین نظر را ارسال کنید

 

فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×

ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×