سایت کرب و بلا - سایت تخصصی امام حسین علیه السلام

مشخصات شعر

خطابه‌های دوباره

هول و هراس باز دوباره شروع شد

چشمان هیز و معجر پاره شروع شد

 

اینجا عجیب طبل و کف و سوت می‌زنند

بر آستین پاره نظاره شروع شد

 

تنها به سنگ نیز کفایت نمی‌کنند

از بام‌های خانه شراره شروع شد

 

با نامِ خارجی که نشان می‌دهند هیچ

تحقیر با زبان اشاره شروع شد

 

تحقیر در محلۀ شوم یهودیان

گاهی پیاده گاه سواره شروع شد

 

عمامه سوخت، پوست سر سوخت، جامه سوخت

گویی دوباره زینب و چاره شروع شد

 

رقاصه‌های زانی و رجاله‌های پست

رفتارشان به طبل و نقاره شروع شد

 

این شهر بوی سبّ علی را گرفته است

اخبارهای کذب مناره شروع شد

 

هرطور هست، تهمت شامی شود تمام

اما حماسه‌های هماره شروع شد

 

این شهر ذوالفقار علی را طلب کند

یعنی خطابه‌های دوباره شروع شد

خطابه‌های دوباره

هول و هراس باز دوباره شروع شد

چشمان هیز و معجر پاره شروع شد

 

اینجا عجیب طبل و کف و سوت می‌زنند

بر آستین پاره نظاره شروع شد

 

تنها به سنگ نیز کفایت نمی‌کنند

از بام‌های خانه شراره شروع شد

 

با نامِ خارجی که نشان می‌دهند هیچ

تحقیر با زبان اشاره شروع شد

 

تحقیر در محلۀ شوم یهودیان

گاهی پیاده گاه سواره شروع شد

 

عمامه سوخت، پوست سر سوخت، جامه سوخت

گویی دوباره زینب و چاره شروع شد

 

رقاصه‌های زانی و رجاله‌های پست

رفتارشان به طبل و نقاره شروع شد

 

این شهر بوی سبّ علی را گرفته است

اخبارهای کذب مناره شروع شد

 

هرطور هست، تهمت شامی شود تمام

اما حماسه‌های هماره شروع شد

 

این شهر ذوالفقار علی را طلب کند

یعنی خطابه‌های دوباره شروع شد

اولین نظر را ارسال کنید

 

فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×

ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×