سایت کرب و بلا - سایت تخصصی امام حسین علیه السلام

مشخصات شعر

اولین کاروان سینه زنت

 

آمده سرشکستۀ محنت

آمده اشک ریز بت شکنت

 

السلام ای مرمل بدماء

چه خبر از هزار زخم تنت

 

از دو تا لاله‌های من چه خبر

چه خبر از سپاه بی کفنت

 

حال شش ماهۀ حرم خوب است؟

چه خبر از دو حیدر حسنت؟

 

خیز و بنگر به حال و اوضاع

اولین کاروان سینه زنت

 

علم ما شکسته گهواره

پرچم ماست کهنه پیرهنت

 

جمع ما روضه‌خوان نمی‌خواهد

نوحۀ ماست نام دل شکنت

 

تن هشتاد و چند عزادارت

وضع بهتر ندارد از بدنت

 

خیز و بنگر به موسفیدانت

بر سپاه کبود و گریانت

 

یاس بودم که پرپرت شده‌ام

قد کمانی حنجرت شده‌ام

 

قتلگاهت عجب حرایی شد

وحی آمد پیمبرت شده‌ام

 

اقراء اقراء رسید و حس کردم

آخرین تیر لشکرت شده‌ام

 

پیکر و موی من سیاه و سفید

چه قدر شکل مادرت شده‌ام

 

یار بی سر، سرت سلامت باد

من عزادار دخترت شده‌ام

 

چشم‌هایم نشد شبی بسته

بس که دلواپس سرت شده‌ام

 

بانی اشک خون صبح و شب

طالب خون حنجرت شده‌ام

 

در میان محله‌های یهود

حیدر جنگ خیبرت شده‌ام

 

آب رفتم کمان شدم اما

پس گرفتم سرت ز خولی‌ها

 

آسمان سر به زیر شد ای وای

خواهر تو اسیر شد ای وای

 

قسمت پاره‌های پیکر تو

تکه‌های حصیر شد ای وای

 

نگران رباب هستم من

در چهل شب چه پیر شد ای وای

 

رفت عباس و هرکس و ناکس

سر طفل تو شیر شد ای وای

 

شکم خالی سه سالۀ تو

لگدی خورد و سیر شد ای وای

 

حوریت در خرابه ملعبۀ

عقده‌ها از غدیر شد ای وای

 

سهم طفلان وحی خیرات و

لقمه‌های پنیر شد ای وای

 

اشک‌هامان بساط تفریح

مردمانی حقیر شد ای وای

 

رفتی و شعله گشت یاور من

معجرم را ببین برادر من

 

اولین کاروان سینه زنت

 

آمده سرشکستۀ محنت

آمده اشک ریز بت شکنت

 

السلام ای مرمل بدماء

چه خبر از هزار زخم تنت

 

از دو تا لاله‌های من چه خبر

چه خبر از سپاه بی کفنت

 

حال شش ماهۀ حرم خوب است؟

چه خبر از دو حیدر حسنت؟

 

خیز و بنگر به حال و اوضاع

اولین کاروان سینه زنت

 

علم ما شکسته گهواره

پرچم ماست کهنه پیرهنت

 

جمع ما روضه‌خوان نمی‌خواهد

نوحۀ ماست نام دل شکنت

 

تن هشتاد و چند عزادارت

وضع بهتر ندارد از بدنت

 

خیز و بنگر به موسفیدانت

بر سپاه کبود و گریانت

 

یاس بودم که پرپرت شده‌ام

قد کمانی حنجرت شده‌ام

 

قتلگاهت عجب حرایی شد

وحی آمد پیمبرت شده‌ام

 

اقراء اقراء رسید و حس کردم

آخرین تیر لشکرت شده‌ام

 

پیکر و موی من سیاه و سفید

چه قدر شکل مادرت شده‌ام

 

یار بی سر، سرت سلامت باد

من عزادار دخترت شده‌ام

 

چشم‌هایم نشد شبی بسته

بس که دلواپس سرت شده‌ام

 

بانی اشک خون صبح و شب

طالب خون حنجرت شده‌ام

 

در میان محله‌های یهود

حیدر جنگ خیبرت شده‌ام

 

آب رفتم کمان شدم اما

پس گرفتم سرت ز خولی‌ها

 

آسمان سر به زیر شد ای وای

خواهر تو اسیر شد ای وای

 

قسمت پاره‌های پیکر تو

تکه‌های حصیر شد ای وای

 

نگران رباب هستم من

در چهل شب چه پیر شد ای وای

 

رفت عباس و هرکس و ناکس

سر طفل تو شیر شد ای وای

 

شکم خالی سه سالۀ تو

لگدی خورد و سیر شد ای وای

 

حوریت در خرابه ملعبۀ

عقده‌ها از غدیر شد ای وای

 

سهم طفلان وحی خیرات و

لقمه‌های پنیر شد ای وای

 

اشک‌هامان بساط تفریح

مردمانی حقیر شد ای وای

 

رفتی و شعله گشت یاور من

معجرم را ببین برادر من

 

اولین نظر را ارسال کنید

 

فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×

ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×