سایت کرب و بلا - سایت تخصصی امام حسین علیه السلام

مشخصات شعر

ما در حسینیه به خداوند می‌رسیم

آن باده‌ای خوش است که نذرسبوشود

آن غصه‌ای خوش است که آه  گلو شود

 

 اصلاً به یک دوقطره نباید بسنده کرد

آن چشمه، چشمه است که یک روز جو شود

 

وقتی دلم شکست، گرو می‌گزارمش

خوب است آبروی جگر، آب رو شود

 

عشاق راه دربه در نالۀ هم‌اند

مستانه ناله کن که دلی زیر و رو شود

 

ما در حسینیه به خداوند می‌رسیم

ذکر حسین جلوه کند ذکر هو شود

 

روزی اگر بناست که قربانی‌ام کنند

این کاربهتراست به ابروی او شود

 

باید که سجده کرد خدا، یا حسین را

فردا که با خدای خودش روبرو شود

 

آقایی کریم اجازه نمی‌دهد

تا اینکه دست ما به صف حشر رو شود

 ***

این گریۀ برای توعین طهارت است

عابد چرا معطل آب وضو شود

 

هرکس که سربه زیر تو شد سربلند شد

بی آبرو کنار تو با آبرو شود

 

 

ما در حسینیه به خداوند می‌رسیم

آن باده‌ای خوش است که نذرسبوشود

آن غصه‌ای خوش است که آه  گلو شود

 

 اصلاً به یک دوقطره نباید بسنده کرد

آن چشمه، چشمه است که یک روز جو شود

 

وقتی دلم شکست، گرو می‌گزارمش

خوب است آبروی جگر، آب رو شود

 

عشاق راه دربه در نالۀ هم‌اند

مستانه ناله کن که دلی زیر و رو شود

 

ما در حسینیه به خداوند می‌رسیم

ذکر حسین جلوه کند ذکر هو شود

 

روزی اگر بناست که قربانی‌ام کنند

این کاربهتراست به ابروی او شود

 

باید که سجده کرد خدا، یا حسین را

فردا که با خدای خودش روبرو شود

 

آقایی کریم اجازه نمی‌دهد

تا اینکه دست ما به صف حشر رو شود

 ***

این گریۀ برای توعین طهارت است

عابد چرا معطل آب وضو شود

 

هرکس که سربه زیر تو شد سربلند شد

بی آبرو کنار تو با آبرو شود

 

 

اولین نظر را ارسال کنید

 

فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×

ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×