سایت کرب و بلا - سایت تخصصی امام حسین علیه السلام

مشخصات شعر

دوباره مزرعۀ کربلا شکوفا شد

شبی‌ که‌ نام‌ تو در باور زمین‌ گل‌ کرد
کسی‌ نگفت‌ «چرا زخم‌ ما چنین‌ گل‌ کرد؟»

دوبارۀ مزرعه‌ کربلا شکوفا شد
دوباره‌ پینۀ دستان‌ خوشه‌چین‌ گل‌ کرد

ببین‌ چگونه‌ زنی‌ شیون‌ از دلش‌ جوشید
ببین‌ چگونه‌ ترک‌های‌ زخم‌ دین‌ گل‌ کرد

دوباره‌ می‌رسد امروز مردی‌ از ره‌ شام‌
که‌ سجده‌های‌ وی‌ از سینۀ زمین‌ گل‌ کرد

به یاد خیمۀ آتش‌، بیاد روز عطش‌
نگاه‌ شعر من‌ از زخمی‌ آتشین‌ گل‌ کرد

به یاد غیرت‌ مردان‌ روز عاشورا
به یاد هیبت‌ مردی‌ که‌ روی‌ زین‌ گل‌ کرد

تمام‌ خاطره‌هایم‌، تمام‌ زخم‌ دلم‌
دوباره‌ تازه‌ شد و روز اربعین‌ گل‌ کرد

دوباره مزرعۀ کربلا شکوفا شد

شبی‌ که‌ نام‌ تو در باور زمین‌ گل‌ کرد
کسی‌ نگفت‌ «چرا زخم‌ ما چنین‌ گل‌ کرد؟»

دوبارۀ مزرعه‌ کربلا شکوفا شد
دوباره‌ پینۀ دستان‌ خوشه‌چین‌ گل‌ کرد

ببین‌ چگونه‌ زنی‌ شیون‌ از دلش‌ جوشید
ببین‌ چگونه‌ ترک‌های‌ زخم‌ دین‌ گل‌ کرد

دوباره‌ می‌رسد امروز مردی‌ از ره‌ شام‌
که‌ سجده‌های‌ وی‌ از سینۀ زمین‌ گل‌ کرد

به یاد خیمۀ آتش‌، بیاد روز عطش‌
نگاه‌ شعر من‌ از زخمی‌ آتشین‌ گل‌ کرد

به یاد غیرت‌ مردان‌ روز عاشورا
به یاد هیبت‌ مردی‌ که‌ روی‌ زین‌ گل‌ کرد

تمام‌ خاطره‌هایم‌، تمام‌ زخم‌ دلم‌
دوباره‌ تازه‌ شد و روز اربعین‌ گل‌ کرد

اولین نظر را ارسال کنید

 

فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×

ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×