سایت کرب و بلا - سایت تخصصی امام حسین علیه السلام

مشخصات شعر

بـس قـرن‌ها که نـام تـو پـیـچیـده در جهان

 

  خــون تــو آفـــتـاب شـد از بـام‌هـا گـذشــت

   شـد کـوه ســیـل و بر سر بدنـام‌ها گـذشـت

 

  نـامــت شـــراب کـوثـر ایـمان و عشـق بـود

 صــدها هـزار جـرعـه شـد از جام‌ها گذشت

 

 آن ظـهـر تـشـنـه فاصـلۀ بـا تـو را بـریـد

 تـیـغـی که از گـلـوی گــل انــدام‌ها گـذشـت

 

  رویــایــشـان مـغـازلـۀ بـا لـــب تــو بـود

  وقـتـی شـرار تـشــنـگی از کـام‌ها گـذشـت

 

   هر عـابـری به حضرت چشمت دخیل بسـت

   آن روز در پــنــاه تـــو از دام‌هـا گــذشـت

 

   قـومـی که کـور بـود و چـراغ تـو را نـدیـد

 از بـحـر بی کــرانـۀ اکــرام‌ها گــذشـت

 

   خـورشیـد دل  فروز تـو تـنها یک اربـعـین

  از ابـــر بـی اصــالــت ابـهـام‌هـا گــذشــت

 

   بـس قـرن‌ها که نـام تـو پـیـچیـده در جهان

  بس روزها که قافله از «شام‌ها» گـذشـت

 

     ایـنـک تویی که آینۀ هر چه عـاشـقـی ...

 

 

بـس قـرن‌ها که نـام تـو پـیـچیـده در جهان

 

  خــون تــو آفـــتـاب شـد از بـام‌هـا گـذشــت

   شـد کـوه ســیـل و بر سر بدنـام‌ها گـذشـت

 

  نـامــت شـــراب کـوثـر ایـمان و عشـق بـود

 صــدها هـزار جـرعـه شـد از جام‌ها گذشت

 

 آن ظـهـر تـشـنـه فاصـلۀ بـا تـو را بـریـد

 تـیـغـی که از گـلـوی گــل انــدام‌ها گـذشـت

 

  رویــایــشـان مـغـازلـۀ بـا لـــب تــو بـود

  وقـتـی شـرار تـشــنـگی از کـام‌ها گـذشـت

 

   هر عـابـری به حضرت چشمت دخیل بسـت

   آن روز در پــنــاه تـــو از دام‌هـا گــذشـت

 

   قـومـی که کـور بـود و چـراغ تـو را نـدیـد

 از بـحـر بی کــرانـۀ اکــرام‌ها گــذشـت

 

   خـورشیـد دل  فروز تـو تـنها یک اربـعـین

  از ابـــر بـی اصــالــت ابـهـام‌هـا گــذشــت

 

   بـس قـرن‌ها که نـام تـو پـیـچیـده در جهان

  بس روزها که قافله از «شام‌ها» گـذشـت

 

     ایـنـک تویی که آینۀ هر چه عـاشـقـی ...

 

 

اولین نظر را ارسال کنید

 

فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×

ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×