سایت کرب و بلا - سایت تخصصی امام حسین علیه السلام

مشخصات شعر

باید بروم زود خودم را برسانم

از مکه خبر آمده داغ است خبرها
باید برسانند پدرها به پسرها


از مکه خبر آمده از رکن یمانی
نزدیک اذان ناله بلند است سحرها


داغ است خبرها نکند باد مخالف
در شهر بپیچد بزند شعله به درها


نزدیک سحر قافله‌ای رد شد از اینجا
ماندیم دوباره من و اما و اگرها


باید بروم زود خودم را برسانم
حتی شده حتی شده از کوه و کمرها


از مکه خبر رفته رسیده ست به کوفه
حالا همه با خیره سری، خیره، به سرها


بر خاک، عزیزی ست... ولی پیرهنش را...
سربسته بگویند پسرها به پدرها


برخاک، عزیزی ست و در راه، عزیزی ست
خود را برسانید که داغ است خبرها

باید بروم زود خودم را برسانم

از مکه خبر آمده داغ است خبرها
باید برسانند پدرها به پسرها


از مکه خبر آمده از رکن یمانی
نزدیک اذان ناله بلند است سحرها


داغ است خبرها نکند باد مخالف
در شهر بپیچد بزند شعله به درها


نزدیک سحر قافله‌ای رد شد از اینجا
ماندیم دوباره من و اما و اگرها


باید بروم زود خودم را برسانم
حتی شده حتی شده از کوه و کمرها


از مکه خبر رفته رسیده ست به کوفه
حالا همه با خیره سری، خیره، به سرها


بر خاک، عزیزی ست... ولی پیرهنش را...
سربسته بگویند پسرها به پدرها


برخاک، عزیزی ست و در راه، عزیزی ست
خود را برسانید که داغ است خبرها

اولین نظر را ارسال کنید

 

فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×

ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×