سایت کرب و بلا - سایت تخصصی امام حسین علیه السلام

مشخصات شعر

کاروان

خاک این دشت سربلند شده

روی پایش اگر بلند شده

 

کاروانی ز دور می‌آید

آه از هر جگر بلند شده

 

چهره‌ی ماهتاب این لشگر

روی دست قمر بلند شده

 

به قد و قامت علی‌اکبر

چشم نیزه نظربلند شده

 

وای تیر سه شعبه‌ای انگار

روی پاهای پر بلند شده

 

روی زانو نشسته حرمله و

روی دستی پسر بلند شده

 

سمت هر کس حسین در نقشی

گه عمو گه پدر بلند شده

 

این خمیده سه ساله کیست، مگر ـ

ـ مادر از پشت در بلند شده

 

نجمه گوید که قد قاسم من

از چه رو این قدر بلند شده

 

روی دست تو اکبر از پا؟ نه

از میان کمر بلند شده

کاروان

خاک این دشت سربلند شده

روی پایش اگر بلند شده

 

کاروانی ز دور می‌آید

آه از هر جگر بلند شده

 

چهره‌ی ماهتاب این لشگر

روی دست قمر بلند شده

 

به قد و قامت علی‌اکبر

چشم نیزه نظربلند شده

 

وای تیر سه شعبه‌ای انگار

روی پاهای پر بلند شده

 

روی زانو نشسته حرمله و

روی دستی پسر بلند شده

 

سمت هر کس حسین در نقشی

گه عمو گه پدر بلند شده

 

این خمیده سه ساله کیست، مگر ـ

ـ مادر از پشت در بلند شده

 

نجمه گوید که قد قاسم من

از چه رو این قدر بلند شده

 

روی دست تو اکبر از پا؟ نه

از میان کمر بلند شده

اولین نظر را ارسال کنید

 

فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×

ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×