سایت کرب و بلا - سایت تخصصی امام حسین علیه السلام

مشخصات شعر

آواز سنگ

گفتم اگر سرت نبود ولی پیکر تو هست
مادر اگر که نیست ولی خواهر تو هست

 

اما چه پیکری که چه راحت بلند شد
دیدم که عضوهات به یک نقطه بند شد

 

روی زمین به فاصله افتاده پیکرت
حتما به دست حرمله افتاده پیکرت

 

صحبت به سمت نیزه کنم یا به قتلگاه
رویم کدام سوی کنم شاه بی سپاه

 

تا صبح روی خاک پر از رد پا شوی
ترسم که با نسیم سحر جا به جا شوی

 

حلق تو را همین‌که سر نیزه دوختند
قیمت گذاشتند و پس از آن فروختند

 

دعوا سر تو شدت سختی گرفته است
ما بینشان رقابت سختی گرفته است

 

معلوم می‌شود چقدر بد شکسته‌ای
از نیزه‌ای به نیزۀ دیگر نشسته‌ای

 

آواز سنگ هر چقدر رنج آور است
اما صدای نعلِ نویِ اسب بدتر است

 

ترکیب عضوهای تو را بخش می‌کنند
این اسب‌ها حسینِ مرا پخش می‌کنند

آواز سنگ

گفتم اگر سرت نبود ولی پیکر تو هست
مادر اگر که نیست ولی خواهر تو هست

 

اما چه پیکری که چه راحت بلند شد
دیدم که عضوهات به یک نقطه بند شد

 

روی زمین به فاصله افتاده پیکرت
حتما به دست حرمله افتاده پیکرت

 

صحبت به سمت نیزه کنم یا به قتلگاه
رویم کدام سوی کنم شاه بی سپاه

 

تا صبح روی خاک پر از رد پا شوی
ترسم که با نسیم سحر جا به جا شوی

 

حلق تو را همین‌که سر نیزه دوختند
قیمت گذاشتند و پس از آن فروختند

 

دعوا سر تو شدت سختی گرفته است
ما بینشان رقابت سختی گرفته است

 

معلوم می‌شود چقدر بد شکسته‌ای
از نیزه‌ای به نیزۀ دیگر نشسته‌ای

 

آواز سنگ هر چقدر رنج آور است
اما صدای نعلِ نویِ اسب بدتر است

 

ترکیب عضوهای تو را بخش می‌کنند
این اسب‌ها حسینِ مرا پخش می‌کنند

اولین نظر را ارسال کنید

 

فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×

ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×