سایت کرب و بلا - سایت تخصصی امام حسین علیه السلام

مشخصات شعر

پیکر پرپر

 بعد من کار تو خواهر سخت است
دیدن داغ برادر سخت است

 

آخرین لحظه به هنگام وداع
آه بوسیدن دختر سخت است

 

بوسۀ زیر گلو قبل وداع
بعد از آن بوسه حنجر سخت است

 

دیدن گریۀ یک طفل صغیر
پیشِ گهوارۀ اصغر سخت است

 

خواهرم روز دگر وقت سفر
دیدن پیکر بی سر سخت است

 

معجر خود گِره محکم بزنید
حملۀ دشمن کافر سخت است

 

بی علمدار شدن در صف جنگ
غصۀ میر دلاور سخت است

 

به اسیریِ تو و کشتنِ من
خندۀ این همه لشگر سخت است

 

مضطرب بر سَرِ تلّی از خاک
دیدن نیزه و خنجر سخت است

 

پیش چشم نگرانت، دعوا
بر سر پیکر پرپر سخت است

 

بعد من خیمه که غارت بشود
غربت آل پیمبر سخت است

 

پیش چشم همۀ اهل حرم
غارت چادر مادر سخت است

 

کعب نی خوردن تو جای همه
دیدن زخم مکرر سخت است

 

پشت دروازه در آن مرکز کفر
خطبۀ دختر حیدر سخت است

پیکر پرپر

 بعد من کار تو خواهر سخت است
دیدن داغ برادر سخت است

 

آخرین لحظه به هنگام وداع
آه بوسیدن دختر سخت است

 

بوسۀ زیر گلو قبل وداع
بعد از آن بوسه حنجر سخت است

 

دیدن گریۀ یک طفل صغیر
پیشِ گهوارۀ اصغر سخت است

 

خواهرم روز دگر وقت سفر
دیدن پیکر بی سر سخت است

 

معجر خود گِره محکم بزنید
حملۀ دشمن کافر سخت است

 

بی علمدار شدن در صف جنگ
غصۀ میر دلاور سخت است

 

به اسیریِ تو و کشتنِ من
خندۀ این همه لشگر سخت است

 

مضطرب بر سَرِ تلّی از خاک
دیدن نیزه و خنجر سخت است

 

پیش چشم نگرانت، دعوا
بر سر پیکر پرپر سخت است

 

بعد من خیمه که غارت بشود
غربت آل پیمبر سخت است

 

پیش چشم همۀ اهل حرم
غارت چادر مادر سخت است

 

کعب نی خوردن تو جای همه
دیدن زخم مکرر سخت است

 

پشت دروازه در آن مرکز کفر
خطبۀ دختر حیدر سخت است

اولین نظر را ارسال کنید

 

فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×

ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×