سایت کرب و بلا - سایت تخصصی امام حسین علیه السلام

مشخصات شعر

عشق پدید آمد و شد کربلا

روز نخستین که صلا زد بلا

عشق پدید آمد و شد کربلا

 

کرب‌و‌بلا مطلع خورشید شد

رفت زمستان و جهان عید شد

 

عید شهادت شد و میلاد عشق

یاد کن ای دوست ز استاد عشق

 

حضرت استاد شهادت، حسین

مسئله آموز شجاعت، حسین ‌

 

آمد و خورشیدپرست آمدیم

در پی‌اش از روز الست آمدیم

 

آمد و آمد غم عالم به سر

آمد و کرد از رخ خود شب سحر

 

شام سیاه از مددش روز شد

با نگهی مسئله آموز شد 

 

تا که سپارد به خدا سر، حسین

مسئله‌ها گفت به خواهر، حسین

 

مخزن اسرار به خواهر سپرد

تا به خدا دست دهد، سر سپرد

 

داد به زینب همه اسرار را

رنج ره و طاقت بسیار را

 

زینب اگر کرب‌و‌بلا را نداشت

این همه اندوه و بلا را نداشت

 

لیک اگر کرب‌و‌بلایی نبود

هیچ دلی یاد خدایی نبود

 

روز نخستین که صلا زد بلا

عشق پدید آمد و شد کربلا

 

کرب‌و‌بلا مطلع خورشید شد

رفت و زمستان و جهان عید شد

عشق پدید آمد و شد کربلا

روز نخستین که صلا زد بلا

عشق پدید آمد و شد کربلا

 

کرب‌و‌بلا مطلع خورشید شد

رفت زمستان و جهان عید شد

 

عید شهادت شد و میلاد عشق

یاد کن ای دوست ز استاد عشق

 

حضرت استاد شهادت، حسین

مسئله آموز شجاعت، حسین ‌

 

آمد و خورشیدپرست آمدیم

در پی‌اش از روز الست آمدیم

 

آمد و آمد غم عالم به سر

آمد و کرد از رخ خود شب سحر

 

شام سیاه از مددش روز شد

با نگهی مسئله آموز شد 

 

تا که سپارد به خدا سر، حسین

مسئله‌ها گفت به خواهر، حسین

 

مخزن اسرار به خواهر سپرد

تا به خدا دست دهد، سر سپرد

 

داد به زینب همه اسرار را

رنج ره و طاقت بسیار را

 

زینب اگر کرب‌و‌بلا را نداشت

این همه اندوه و بلا را نداشت

 

لیک اگر کرب‌و‌بلایی نبود

هیچ دلی یاد خدایی نبود

 

روز نخستین که صلا زد بلا

عشق پدید آمد و شد کربلا

 

کرب‌و‌بلا مطلع خورشید شد

رفت و زمستان و جهان عید شد

اولین نظر را ارسال کنید

 

فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×

ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×