سایت کرب و بلا - سایت تخصصی امام حسین علیه السلام

مشخصات شعر

سرود جاری عزت به موج موج فرات

سلام رسم هدایت، سلام  راه نجات
طنین آیۀ غیرت، سلام آب حیات 

دوباره از تو سرودن، تب ِ قلم و دوات 
و من سه نقطۀ اشکم چکیده از کلمات 

 

نوشته شد به دو دست بریدۀ غزلت
سرود جاری عزت به موج موج فرات 

که رد ِِّ خون تو بر زعفرانی ِ خورشید
شکسته شیشۀ عمر هر آنچه لات و منات

تمام سورۀ طاها  به روی آیۀ نی
تمام قصۀ آیین به روی سطر صراط 

هزار حج تمتع  فدای آن دل که 
به یک اشارۀ «هل من معین» گرفته برات

بیا که دست قنوتم و سوز سینۀ آه  
ز وادی «عرفاتم» کشیده تا به «سمات»...!

بیا مؤذن  موعود جمعه‌های دلم
به بام کعبه ندا ده که : عجلوا ...بصلات ...!

سرود جاری عزت به موج موج فرات

سلام رسم هدایت، سلام  راه نجات
طنین آیۀ غیرت، سلام آب حیات 

دوباره از تو سرودن، تب ِ قلم و دوات 
و من سه نقطۀ اشکم چکیده از کلمات 

 

نوشته شد به دو دست بریدۀ غزلت
سرود جاری عزت به موج موج فرات 

که رد ِِّ خون تو بر زعفرانی ِ خورشید
شکسته شیشۀ عمر هر آنچه لات و منات

تمام سورۀ طاها  به روی آیۀ نی
تمام قصۀ آیین به روی سطر صراط 

هزار حج تمتع  فدای آن دل که 
به یک اشارۀ «هل من معین» گرفته برات

بیا که دست قنوتم و سوز سینۀ آه  
ز وادی «عرفاتم» کشیده تا به «سمات»...!

بیا مؤذن  موعود جمعه‌های دلم
به بام کعبه ندا ده که : عجلوا ...بصلات ...!

اولین نظر را ارسال کنید

 

فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×

ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×