سایت کرب و بلا - سایت تخصصی امام حسین علیه السلام

مشخصات شعر

ملال و سؤال

 

شاه مظلومان، غریب نینوا

                        سرور عطشان، شهید کربلا

 

خویش را چون بی‌کس و بی‌یار دید

                        خیمه‌گه را خالی از انصار دید

 

دل به تنهایی کشیدش سوی دوست

                        شوق وصلش، رهنمون در کوی دوست

 

پس خرامان، جانب خرگاه شد

                        از دلش بر، نالۀ جان‌کاه شد

 

                                 

از صدای «الوداع» شاه دین

                        در حرم شد شور روز واپسین

 

حلقه‌زن بر گِرد سلطان حجاز

                        با فغان و ناله‌های جان‌گداز

 

هر یکی در دل ملالی داشتی

                        زآن ملال از شه سؤالی داشتی

 

آن یکی گفتا به چشمان پُرآب:

                        بر که ما را می‌سپاری؟ ای جناب!

 

آن یکی گفتا که در این سرزمین

                        کیست ما را بعد تو یار و معین؟

 

آن یکی گفتا که اندر این دیار

                        ما غریبان را که باشد غم‌گسار؟

 

آن یکی گفتا که ای سالار ما!

                        در سفر آیا که باشد یار ما؟

 

آن یکی گفتا که ای شاه زمن!

                        پس که ما را می‌رساند در وطن؟

 

«آذرا»! بر بند لب زین شرح غم

سوخت جان شیعیان از این الم

ملال و سؤال

 

شاه مظلومان، غریب نینوا

                        سرور عطشان، شهید کربلا

 

خویش را چون بی‌کس و بی‌یار دید

                        خیمه‌گه را خالی از انصار دید

 

دل به تنهایی کشیدش سوی دوست

                        شوق وصلش، رهنمون در کوی دوست

 

پس خرامان، جانب خرگاه شد

                        از دلش بر، نالۀ جان‌کاه شد

 

                                 

از صدای «الوداع» شاه دین

                        در حرم شد شور روز واپسین

 

حلقه‌زن بر گِرد سلطان حجاز

                        با فغان و ناله‌های جان‌گداز

 

هر یکی در دل ملالی داشتی

                        زآن ملال از شه سؤالی داشتی

 

آن یکی گفتا به چشمان پُرآب:

                        بر که ما را می‌سپاری؟ ای جناب!

 

آن یکی گفتا که در این سرزمین

                        کیست ما را بعد تو یار و معین؟

 

آن یکی گفتا که اندر این دیار

                        ما غریبان را که باشد غم‌گسار؟

 

آن یکی گفتا که ای سالار ما!

                        در سفر آیا که باشد یار ما؟

 

آن یکی گفتا که ای شاه زمن!

                        پس که ما را می‌رساند در وطن؟

 

«آذرا»! بر بند لب زین شرح غم

سوخت جان شیعیان از این الم

اولین نظر را ارسال کنید

 

فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×

ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×