سایت کرب و بلا - سایت تخصصی امام حسین علیه السلام

مشخصات شعر

لیلۀ آخر

 

«ایّها السّاقی! اَدِر کأس‌الولا»

                        تا بگویم داستان کربلا

 

بازگویم داستان عاشقی

                        لب فروبندم ز ذکر مابقی

 

هر که دعوی کرد، کی عاشق بُوَد؟

                        امتحان ناکرده، کی صادق بُوَد؟

 

                                  

در محرّم، چون شب عاشر رسید

                        بر شهیدان لیلۀ آخر رسید

 

شه چو فارغ گشت آن شب از نماز

                        داستان امتحان را کرد ساز

 

از پس حمد و ثنای کردگار

                        ریخت از یاقوت، درّ شاه‌وار:

 

هر که را باشد سر مال و منال

                        هر که را آسایش آمد در خیال،

 

ترک من سازد رود از این زمین

                        ورنه فردا کشته می‌گردد یقین

 

این سخن‌ها چون ز شه شد استماع

                        شد بدل بر تفرقه، آن اجتماع

 

دسته‌دسته، فرقۀ دنیاطلب

                        ترک شه گفتند در آن نیمه‌شب

 

گشت خالی بزم، ز اهل انجمن

                        مانْد بر جا، جمع هفتاد و دو تن

 

جمله یک جان لیک هفتاد و دو جسم

یک مسمّی لیک هفتاد و دو اسم

لیلۀ آخر

 

«ایّها السّاقی! اَدِر کأس‌الولا»

                        تا بگویم داستان کربلا

 

بازگویم داستان عاشقی

                        لب فروبندم ز ذکر مابقی

 

هر که دعوی کرد، کی عاشق بُوَد؟

                        امتحان ناکرده، کی صادق بُوَد؟

 

                                  

در محرّم، چون شب عاشر رسید

                        بر شهیدان لیلۀ آخر رسید

 

شه چو فارغ گشت آن شب از نماز

                        داستان امتحان را کرد ساز

 

از پس حمد و ثنای کردگار

                        ریخت از یاقوت، درّ شاه‌وار:

 

هر که را باشد سر مال و منال

                        هر که را آسایش آمد در خیال،

 

ترک من سازد رود از این زمین

                        ورنه فردا کشته می‌گردد یقین

 

این سخن‌ها چون ز شه شد استماع

                        شد بدل بر تفرقه، آن اجتماع

 

دسته‌دسته، فرقۀ دنیاطلب

                        ترک شه گفتند در آن نیمه‌شب

 

گشت خالی بزم، ز اهل انجمن

                        مانْد بر جا، جمع هفتاد و دو تن

 

جمله یک جان لیک هفتاد و دو جسم

یک مسمّی لیک هفتاد و دو اسم

اولین نظر را ارسال کنید

 

فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×

ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×