سایت کرب و بلا - سایت تخصصی امام حسین علیه السلام

مشخصات شعر

شهود ماه

 

ای دل! امشب نوحه‌ای دیگر بخوان

                        روضۀ رزم علی‌اکبر بخوان

 

عشق، این‌جا نوجوانی می‌کند

                        مرگ، کار زندگانی می‌کند

 

در شجاعت از تبار حیدر است

                        در جمال، آیینۀ پیغمبر است

 

گوهری از خاکیان روتافته

                        خیمۀ افلاکیان را یافته

 

                                 

رخصتم ده وقت رفتن، ای پدر!

                        بی‌قرارم، بگْذر از من، ای پدر!

 

رفته‌اند اینک همه یاران تو

                        دشمنان دارند قصد جان تو

 

تشنه ماندن، طاقتم را برده است

                        جانم از این ناکسان آزرده است

 

گرم، رفت و خیل دشمن را شکست

                        راه را بر دشمنانِ خیره بست

 

تیرها چون سوی اکبر پَر زدند

                        ناگهان اهل حرم بر سر زدند

 

اکبر من! عرش و فرش از هم گسست

                        این مصیبت، پشت بابا را شکست

 

ای که توفان کرد، شور رزم تو!

                        خیره چشم دشمنان در عزم تو

 

اکبرم! سوی پیمبر می‌روی

                        بعد از این سیراب کوثر می‌شوی

 

روز حشر از تو حکایت می‌کنم

قاتلانت را شکایت می‌کنم

شهود ماه

 

ای دل! امشب نوحه‌ای دیگر بخوان

                        روضۀ رزم علی‌اکبر بخوان

 

عشق، این‌جا نوجوانی می‌کند

                        مرگ، کار زندگانی می‌کند

 

در شجاعت از تبار حیدر است

                        در جمال، آیینۀ پیغمبر است

 

گوهری از خاکیان روتافته

                        خیمۀ افلاکیان را یافته

 

                                 

رخصتم ده وقت رفتن، ای پدر!

                        بی‌قرارم، بگْذر از من، ای پدر!

 

رفته‌اند اینک همه یاران تو

                        دشمنان دارند قصد جان تو

 

تشنه ماندن، طاقتم را برده است

                        جانم از این ناکسان آزرده است

 

گرم، رفت و خیل دشمن را شکست

                        راه را بر دشمنانِ خیره بست

 

تیرها چون سوی اکبر پَر زدند

                        ناگهان اهل حرم بر سر زدند

 

اکبر من! عرش و فرش از هم گسست

                        این مصیبت، پشت بابا را شکست

 

ای که توفان کرد، شور رزم تو!

                        خیره چشم دشمنان در عزم تو

 

اکبرم! سوی پیمبر می‌روی

                        بعد از این سیراب کوثر می‌شوی

 

روز حشر از تو حکایت می‌کنم

قاتلانت را شکایت می‌کنم

اولین نظر را ارسال کنید

 

فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×

ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×