سایت کرب و بلا - سایت تخصصی امام حسین علیه السلام

مشخصات شعر

فرق منشق

 

چون صدای اکبر گل‌گون‌‌عذار

                        آمد از میدان به گوش شهریار

 

آمد و بنْشست با صد شور و شین

                        بر سر جسم علی‌اکبر، حسین

 

دید منشق، فرق آن زیباجوان

                        شد بلند افغان شاه انس و جان

 

                                 

شد روان، اشک از دو چشمان ترش

                        تا گرفتی بر سر زانو، سرش

 

گفت: از جا خیز، ای نیکوپسر!

                        تا برم در خیمه‌ات، ای مه‌سِیَر!

 

ای سرور سینه! ای آرام جان!

                        باب خود را پیر کردی، ای جوان!

 

در حرم باشد پریشان، خواهرت

                        چشم بر راه تو دارد مادرت

 

داشت هرچه با پسر، ابراز راز

                        چشم خود ننْمود باز، از خواب ناز

 

خواست تا آن جسم پاشیده ز هم

                        آورَد سوی حرم، آن محترم

 

دید بر زانو ندارد قوّتی

                        گفت کای رعناجوانان! همّتی

 

جسم اکبر را برید اندر خیام

                        چون که شد دیگر مرا قوّت، تمام

 

جان اکبر، ای عزیز مصطفی!

کن قبول از «خادم»، این خدمت، شها!

فرق منشق

 

چون صدای اکبر گل‌گون‌‌عذار

                        آمد از میدان به گوش شهریار

 

آمد و بنْشست با صد شور و شین

                        بر سر جسم علی‌اکبر، حسین

 

دید منشق، فرق آن زیباجوان

                        شد بلند افغان شاه انس و جان

 

                                 

شد روان، اشک از دو چشمان ترش

                        تا گرفتی بر سر زانو، سرش

 

گفت: از جا خیز، ای نیکوپسر!

                        تا برم در خیمه‌ات، ای مه‌سِیَر!

 

ای سرور سینه! ای آرام جان!

                        باب خود را پیر کردی، ای جوان!

 

در حرم باشد پریشان، خواهرت

                        چشم بر راه تو دارد مادرت

 

داشت هرچه با پسر، ابراز راز

                        چشم خود ننْمود باز، از خواب ناز

 

خواست تا آن جسم پاشیده ز هم

                        آورَد سوی حرم، آن محترم

 

دید بر زانو ندارد قوّتی

                        گفت کای رعناجوانان! همّتی

 

جسم اکبر را برید اندر خیام

                        چون که شد دیگر مرا قوّت، تمام

 

جان اکبر، ای عزیز مصطفی!

کن قبول از «خادم»، این خدمت، شها!

اولین نظر را ارسال کنید

 

فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×

ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×