سایت کرب و بلا - سایت تخصصی امام حسین علیه السلام

مشخصات شعر

فطرس آمد پر گرفت از تو، به ما هم یاد داد

تا میان عاشقان ما هم سری پیدا کنیم

باید از خوبان عالم دلبری پیدا کنیم

 

در مسیر قرب لحظه لحظه باید پیش رفت

باید از این حال، حال بهتری پیدا کنیم

 

راه‌هایی رفته‌ایم و یک به یک بن بست بود

وقت آن گردیده راه دیگری پیدا کنیم

 

چشمۀ جوشان همیشه مایۀ آبادی است

پس سحر باید که چشمان تری پیدا کنیم

 

فطرس آمد پر گرفت از تو، به ما هم یاد داد

باید از دست شما بال و پری پیدا کنیم

 

هفت شهر عشق را گشتیم و اینجا آمدیم

ما کجا بهتر ز تو تاج سری پیدا کنیم؟

 

ما برای چشم و قلبی که در آن عشق تو نیست

عاقبت یک روز باید خنجری پیدا کنیم

فطرس آمد پر گرفت از تو، به ما هم یاد داد

تا میان عاشقان ما هم سری پیدا کنیم

باید از خوبان عالم دلبری پیدا کنیم

 

در مسیر قرب لحظه لحظه باید پیش رفت

باید از این حال، حال بهتری پیدا کنیم

 

راه‌هایی رفته‌ایم و یک به یک بن بست بود

وقت آن گردیده راه دیگری پیدا کنیم

 

چشمۀ جوشان همیشه مایۀ آبادی است

پس سحر باید که چشمان تری پیدا کنیم

 

فطرس آمد پر گرفت از تو، به ما هم یاد داد

باید از دست شما بال و پری پیدا کنیم

 

هفت شهر عشق را گشتیم و اینجا آمدیم

ما کجا بهتر ز تو تاج سری پیدا کنیم؟

 

ما برای چشم و قلبی که در آن عشق تو نیست

عاقبت یک روز باید خنجری پیدا کنیم

اولین نظر را ارسال کنید

 

فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×

ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×