سایت کرب و بلا - سایت تخصصی امام حسین علیه السلام

مشخصات شعر

زینب دیگر

نوۀ  دختری و عشق پیمبر بودن

دختر دومی حضرت حیدر بودن

 

صدق الله العلی نام پدر بود و چنین

آیۀ چارمی سورۀ کوثر بودن

 

ام کلثوم شدن اینهمه مظلوم شدن

شاهد میخ، چهل مرد، لگد، در بودن

 

شاهد میخ، چهل مرد، لگد، در، فریاد

بعد هم شاهد یک عمر به بستر بودن

 

جزو آموختگان وصیت نامۀ او

جزو تشییع کنان تن مادر بودن

 

پشت تابوت به همراه حسین و زینب

جزو آن چند نفر در شب آخر بودن

 

در شب قدر به نوعی و به شکلی شب تشت

ام کلثوم... بگو زینب دیگر بودن

 

دختر فاطمه و عمۀ طفلان، اما

عزتش این بشود: خواهرِ خواهر بودن

 

می‌کند خم کمرش را همۀ عمر فقط

لحظه‌ای عمۀ دلواپس اصغر بودن

 

می‌کند خم کمرش را به خدا درآنی

روی تل گریه کنان محو برادر بودن

 

چکمه‌ای آمد از آن سو واز این سو شد باب

در هیاهوی حرم دست به معجر بودن

زینب دیگر

نوۀ  دختری و عشق پیمبر بودن

دختر دومی حضرت حیدر بودن

 

صدق الله العلی نام پدر بود و چنین

آیۀ چارمی سورۀ کوثر بودن

 

ام کلثوم شدن اینهمه مظلوم شدن

شاهد میخ، چهل مرد، لگد، در بودن

 

شاهد میخ، چهل مرد، لگد، در، فریاد

بعد هم شاهد یک عمر به بستر بودن

 

جزو آموختگان وصیت نامۀ او

جزو تشییع کنان تن مادر بودن

 

پشت تابوت به همراه حسین و زینب

جزو آن چند نفر در شب آخر بودن

 

در شب قدر به نوعی و به شکلی شب تشت

ام کلثوم... بگو زینب دیگر بودن

 

دختر فاطمه و عمۀ طفلان، اما

عزتش این بشود: خواهرِ خواهر بودن

 

می‌کند خم کمرش را همۀ عمر فقط

لحظه‌ای عمۀ دلواپس اصغر بودن

 

می‌کند خم کمرش را به خدا درآنی

روی تل گریه کنان محو برادر بودن

 

چکمه‌ای آمد از آن سو واز این سو شد باب

در هیاهوی حرم دست به معجر بودن

اولین نظر را ارسال کنید

 

فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×

ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×