سایت کرب و بلا - سایت تخصصی امام حسین علیه السلام

مشخصات شعر

فاتح شام و کوفه کلثوم است

خواهر مجتبی چه مظلوم است

غربتش از عزاش معلوم است

روضه‌خوان امام معصوم است

فاتح شام و کوفه کلثوم است

 

همه جا پا به پای زینب رفت

 

در صفاتش جلال میبینم

حب او را کمال میبینم

چشمه‌اش را زلال میبینم

رتبه‌اش بی مثال میبینم

 

همه جا پا به پای زینب رفت

 

مثل زینب وقار بابا بود

کوه صبر و حیا و غم‌ها بود

در رشادت شبیه زهرا بود

خطبه‌اش ذوالفقار مولا بود

 

همه جا پا به پای زینب رفت

 

پیش نطقش وقار می‌ریزد

جگر روزگار می‌ریزد

عزت و اقتدار می‌ریزد

رنگ و روی بهار می‌ریزد

 

همه جا پا به پای زینب رفت

 

جلوۀ نور پنج تن بوده

گاه زهرا گهی حسن بوده

اسدالله بت شکن بوده

شاهد غارت بدن بوده

 

همه جا پا به پای زینب رفت

 

آنقدر گریه کرده پیر شده

بی حسین از زمانه سیر شده

غصه اش غصۀ حصیر شده

با چه وضعیتی اسیر شده

 

همه جا پا به پای زینب رفت

 

گرچه با ناقه‌های عریان رفت

به هواداری سلیمان رفت

جنگ خطبه شد و به میدان رفت

دو سه شب شهر کوفه زندان رفت

 

همه جا پا به پای زینب رفت

 

روی نی آفتاب را دیده

دور گردن طناب را دیده

گریه‌های رباب را دیده

خیرران و شراب را دیده

 

همه جا پا به پای زینب رفت

 

روضه با اشک شور می‌گوید

از درخت و تنور می‌گوید

از مسیر عبور می‌گوید

ماجرا را به زور می‌گوید

 

همه جا پا به پای زینب رفت

 

شامیان سد راه می‌کردند

دختران را نگاه می‌کردند

هتک حرمت به شاه می‌کردند

بین مجلس گناه می‌کردند

 

همه جا پای به پای زینب رفت 

فاتح شام و کوفه کلثوم است

خواهر مجتبی چه مظلوم است

غربتش از عزاش معلوم است

روضه‌خوان امام معصوم است

فاتح شام و کوفه کلثوم است

 

همه جا پا به پای زینب رفت

 

در صفاتش جلال میبینم

حب او را کمال میبینم

چشمه‌اش را زلال میبینم

رتبه‌اش بی مثال میبینم

 

همه جا پا به پای زینب رفت

 

مثل زینب وقار بابا بود

کوه صبر و حیا و غم‌ها بود

در رشادت شبیه زهرا بود

خطبه‌اش ذوالفقار مولا بود

 

همه جا پا به پای زینب رفت

 

پیش نطقش وقار می‌ریزد

جگر روزگار می‌ریزد

عزت و اقتدار می‌ریزد

رنگ و روی بهار می‌ریزد

 

همه جا پا به پای زینب رفت

 

جلوۀ نور پنج تن بوده

گاه زهرا گهی حسن بوده

اسدالله بت شکن بوده

شاهد غارت بدن بوده

 

همه جا پا به پای زینب رفت

 

آنقدر گریه کرده پیر شده

بی حسین از زمانه سیر شده

غصه اش غصۀ حصیر شده

با چه وضعیتی اسیر شده

 

همه جا پا به پای زینب رفت

 

گرچه با ناقه‌های عریان رفت

به هواداری سلیمان رفت

جنگ خطبه شد و به میدان رفت

دو سه شب شهر کوفه زندان رفت

 

همه جا پا به پای زینب رفت

 

روی نی آفتاب را دیده

دور گردن طناب را دیده

گریه‌های رباب را دیده

خیرران و شراب را دیده

 

همه جا پا به پای زینب رفت

 

روضه با اشک شور می‌گوید

از درخت و تنور می‌گوید

از مسیر عبور می‌گوید

ماجرا را به زور می‌گوید

 

همه جا پا به پای زینب رفت

 

شامیان سد راه می‌کردند

دختران را نگاه می‌کردند

هتک حرمت به شاه می‌کردند

بین مجلس گناه می‌کردند

 

همه جا پای به پای زینب رفت 

اولین نظر را ارسال کنید

 

فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×

ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×