سایت کرب و بلا - سایت تخصصی امام حسین علیه السلام

مشخصات شعر

صله‌ها داده‌ام از اشک به دربان حسین

دلبر آن است که خون ریزد و تاوان ندهد
یا اگر هم بدهد خون عزیزان ندهد


ای که در کشتن ما هیچ مدارا نکنی
بکش امروز که جز تیغ تو فرمان ندهد


گفته بودم که شوم مَحرم این خانه، نشد
چه توان کرد؟ حسین است و ره آسان ندهد


زخم اگر نیست به دل، گریه ندارد نمکی

بی نمک را سر این سفره کسی نان ندهد


هر که خالی شود از خویش دهد شور نشور

هیچ کس شور ز دل همچو نمکدان ندهد


شهر ری مملکت توست، به جان تو قسم
کس خراج سر زلف تو به جز جان ندهد


عشقم این است که من خانه به ری ساخته‌ام
گریه هر جا که کنم، لذت تهران ندهد


صله‌ها داده‌ام از اشک به دربان حسین
گرچه گویند گدا باج به سلطان ندهد


بر حذر باش که در حشر به نی جا نکنی
سعی کن مادرت از دیدن تو جان ندهد


بَلَدُالله من آن دیدۀ فتان شماست
ابرویت گرچه امانی به ضعیفان ندهد


هر قدر شور گرفتید حلال دمتان
لیک شوری اثر ذکر حسین جان ندهد

صله‌ها داده‌ام از اشک به دربان حسین

دلبر آن است که خون ریزد و تاوان ندهد
یا اگر هم بدهد خون عزیزان ندهد


ای که در کشتن ما هیچ مدارا نکنی
بکش امروز که جز تیغ تو فرمان ندهد


گفته بودم که شوم مَحرم این خانه، نشد
چه توان کرد؟ حسین است و ره آسان ندهد


زخم اگر نیست به دل، گریه ندارد نمکی

بی نمک را سر این سفره کسی نان ندهد


هر که خالی شود از خویش دهد شور نشور

هیچ کس شور ز دل همچو نمکدان ندهد


شهر ری مملکت توست، به جان تو قسم
کس خراج سر زلف تو به جز جان ندهد


عشقم این است که من خانه به ری ساخته‌ام
گریه هر جا که کنم، لذت تهران ندهد


صله‌ها داده‌ام از اشک به دربان حسین
گرچه گویند گدا باج به سلطان ندهد


بر حذر باش که در حشر به نی جا نکنی
سعی کن مادرت از دیدن تو جان ندهد


بَلَدُالله من آن دیدۀ فتان شماست
ابرویت گرچه امانی به ضعیفان ندهد


هر قدر شور گرفتید حلال دمتان
لیک شوری اثر ذکر حسین جان ندهد

اولین نظر را ارسال کنید

 

فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×

ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×