سایت کرب و بلا - سایت تخصصی امام حسین علیه السلام

مشخصات شعر

آخرین درس

بهترین روز من و شیرین‌ترین روز تو بود
بهترین روز خدا روی زمین، روز تو بود


آسمان در بهت و حیرت بود با چشمان باز
دید غوغایی -ندیده اینچنین- روز تو بود


چند از شیران بیشه در نبرد و روبهان
در پس آب روان هم در کمین، روز تو بود


تیر می‌بارید هر سو،  تیغ  می‌آمد فرود
سجده در خون گلو، از روی زین، روز تو بود


از عطش شد شعله‌ور لب‌های عطشان خیام
از شرار کینه‌های قاسطین، روز تو بود


دیده در چشم فرات آتش به جان آب کرد
آب فریادش برآمد - آفرین، روز تو بود


آه زان لحظه  که شبه روی پیغمبر به خون  
سرو قد رعنای لیلای حزین، روز تو بود  


آخرین سرباز -ای سردار  بی لشگر- علی 
- اصغرت نوشید تیر آخرین، روز تو بود


مزد قرآن خواندنت گو بوسۀ شمشیر بود
بوسه‌هایی خون فشان از روی کین، روز تو بود


روز آغاز چگونه  زیستن در زندگی
آخرین درس کلاسِ آخرین روز تو بود

آخرین درس

بهترین روز من و شیرین‌ترین روز تو بود
بهترین روز خدا روی زمین، روز تو بود


آسمان در بهت و حیرت بود با چشمان باز
دید غوغایی -ندیده اینچنین- روز تو بود


چند از شیران بیشه در نبرد و روبهان
در پس آب روان هم در کمین، روز تو بود


تیر می‌بارید هر سو،  تیغ  می‌آمد فرود
سجده در خون گلو، از روی زین، روز تو بود


از عطش شد شعله‌ور لب‌های عطشان خیام
از شرار کینه‌های قاسطین، روز تو بود


دیده در چشم فرات آتش به جان آب کرد
آب فریادش برآمد - آفرین، روز تو بود


آه زان لحظه  که شبه روی پیغمبر به خون  
سرو قد رعنای لیلای حزین، روز تو بود  


آخرین سرباز -ای سردار  بی لشگر- علی 
- اصغرت نوشید تیر آخرین، روز تو بود


مزد قرآن خواندنت گو بوسۀ شمشیر بود
بوسه‌هایی خون فشان از روی کین، روز تو بود


روز آغاز چگونه  زیستن در زندگی
آخرین درس کلاسِ آخرین روز تو بود

اولین نظر را ارسال کنید

 

فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×

ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×