سایت کرب و بلا - سایت تخصصی امام حسین علیه السلام

مشخصات شعر

می‌دانی چرا؟

از زمین تا آسمان آه است؛ می‌دانی چرا؟

یک قیامت گریه در راه است؛ می‌دانی چرا؟

 

بر سر هر نیزه خورشیدی ست یک ماه تمام

بر سر هر نیزه یک ماه است؛ می‌دانی چرا؟

 

اشهد ان لا...شهادت اشهد ان لا ...شهید

محشر الله الله است؛ می‌دانی چرا؟

 

یک بغل باران الله الصمد آورده‌ام

نوبهار قل هوالله است؛ می‌دانی چرا؟

 

راه عقل از آن طرف راه جنون از این طرف

راه اگر راه است این راه است؛ می‌دانی چرا؟

 

از رگ گردن بیا بگذر که او نزدیک توست

فرصت دیدار کوتاه است؛ می‌دانی چرا؟

 

از کجا معلوم شاید ناگهانت برگزید

انتخاب عشق ناگاه است؛ می‌دانی چرا؟

 

از محرم دم به دم هر چند ماتم می‌چکد

باز اما بهترین ماه است؛ می‌دانی چرا؟

می‌دانی چرا؟

از زمین تا آسمان آه است؛ می‌دانی چرا؟

یک قیامت گریه در راه است؛ می‌دانی چرا؟

 

بر سر هر نیزه خورشیدی ست یک ماه تمام

بر سر هر نیزه یک ماه است؛ می‌دانی چرا؟

 

اشهد ان لا...شهادت اشهد ان لا ...شهید

محشر الله الله است؛ می‌دانی چرا؟

 

یک بغل باران الله الصمد آورده‌ام

نوبهار قل هوالله است؛ می‌دانی چرا؟

 

راه عقل از آن طرف راه جنون از این طرف

راه اگر راه است این راه است؛ می‌دانی چرا؟

 

از رگ گردن بیا بگذر که او نزدیک توست

فرصت دیدار کوتاه است؛ می‌دانی چرا؟

 

از کجا معلوم شاید ناگهانت برگزید

انتخاب عشق ناگاه است؛ می‌دانی چرا؟

 

از محرم دم به دم هر چند ماتم می‌چکد

باز اما بهترین ماه است؛ می‌دانی چرا؟

اولین نظر را ارسال کنید

 

فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×

ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×