سایت کرب و بلا - سایت تخصصی امام حسین علیه السلام

مشخصات شعر

خون گریه

افروختم از چراغ عاشورایت

 چون لاله‌ی سرخ باغ عاشورایت

 

گر خشک شود اشک من، اى کشته‌ی عشق!

 خون گریه کنم ز داغ عاشورایت

 

خون گریه

افروختم از چراغ عاشورایت

 چون لاله‌ی سرخ باغ عاشورایت

 

گر خشک شود اشک من، اى کشته‌ی عشق!

 خون گریه کنم ز داغ عاشورایت