سایت کرب و بلا - سایت تخصصی امام حسین علیه السلام

مشخصات شعر

اربعین

ما جدا از تو چه دیدیم، خدا می‌داند

تا چه دیدیم و شنیدیم، خدا می‌داند

 

این سفر بود چهل روز ولی در این راه

این چهل روز چه دیدیم، خدا می‌داند

 

کم‌تر از کرببلای تو نبود آزاری

که بهر وحله کشیدیم، خدا می‌داند

 

بدتر از زخم نی و خنجر و شمشیر و سنان

زهر دشنام چشیدیم، خدا می‌داند

 

تشنه و گرسِنه، پای نی سرها تا شام

سنگ خوردیم و دویدیم، خدا می‌داند

 

اربعین

ما جدا از تو چه دیدیم، خدا می‌داند

تا چه دیدیم و شنیدیم، خدا می‌داند

 

این سفر بود چهل روز ولی در این راه

این چهل روز چه دیدیم، خدا می‌داند

 

کم‌تر از کرببلای تو نبود آزاری

که بهر وحله کشیدیم، خدا می‌داند

 

بدتر از زخم نی و خنجر و شمشیر و سنان

زهر دشنام چشیدیم، خدا می‌داند

 

تشنه و گرسِنه، پای نی سرها تا شام

سنگ خوردیم و دویدیم، خدا می‌داند

 

اولین نظر را ارسال کنید

 

فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×

ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×