سایت کرب و بلا - سایت تخصصی امام حسین علیه السلام

مشخصات شعر

محراب شکسته

دردا که گل سوخته‌ام خواب ندارد!

دارد تب و غیر از دل بی‌تاب ندارد

 

او تشنه‌ی آب است، نه لالایی مادر

گهواره دهم تاب و گلم تاب ندارد

 

بی‌خوابی و بی‌آبی و بی‌تابی و گرما

یک دم دم آسوده ز هر باب ندارد

 

ای گل که عطش از رخ تو رنگ ربوده!

زیباتر از این آینه، مهتاب ندارد

 

محراب دو ابروی تو بشْکسته و مادر

غیر از تو چراغ دل محراب ندارد

 

 

محراب شکسته

دردا که گل سوخته‌ام خواب ندارد!

دارد تب و غیر از دل بی‌تاب ندارد

 

او تشنه‌ی آب است، نه لالایی مادر

گهواره دهم تاب و گلم تاب ندارد

 

بی‌خوابی و بی‌آبی و بی‌تابی و گرما

یک دم دم آسوده ز هر باب ندارد

 

ای گل که عطش از رخ تو رنگ ربوده!

زیباتر از این آینه، مهتاب ندارد

 

محراب دو ابروی تو بشْکسته و مادر

غیر از تو چراغ دل محراب ندارد