سایت کرب و بلا - سایت تخصصی امام حسین علیه السلام

مشخصات شعر

بوی خداوند فریب

پیچیده دراین دشت عجب بوی عجیبی

بوی خوشی از نافۀ آهوی نجیبییا قافله‌ای رد شده بارش همه گلبرگ

جامانده از آن قافله عطر گل سیبییک شمه شمیم خوش فردوس ...نه پس چیست 

پس چیست عجب بوی خداوند فریبیکی لایق بوی خوشی از کوی بهشت است 

جانی که از این عطر نبرده است نصیبیاین گل گل صدبرگ نه هفتاد و دو برگ است 

لب تشنه و تنهاست؛ چه مضمون غریبیبا خط چلیپای پر از خون بنویسید 

رفته است مسیحایی، بالای صلیبیپیران همه رفتند جوانان همه رفتند

جز تشنگی انگار نمانده است حبیبیگاهی سر نی بود و زمانی ته گودال 

طی کرد گل من چه فرازی چه نشیبی...

بوی خداوند فریب

پیچیده دراین دشت عجب بوی عجیبی

بوی خوشی از نافۀ آهوی نجیبییا قافله‌ای رد شده بارش همه گلبرگ

جامانده از آن قافله عطر گل سیبییک شمه شمیم خوش فردوس ...نه پس چیست 

پس چیست عجب بوی خداوند فریبیکی لایق بوی خوشی از کوی بهشت است 

جانی که از این عطر نبرده است نصیبیاین گل گل صدبرگ نه هفتاد و دو برگ است 

لب تشنه و تنهاست؛ چه مضمون غریبیبا خط چلیپای پر از خون بنویسید 

رفته است مسیحایی، بالای صلیبیپیران همه رفتند جوانان همه رفتند

جز تشنگی انگار نمانده است حبیبیگاهی سر نی بود و زمانی ته گودال 

طی کرد گل من چه فرازی چه نشیبی...

اولین نظر را ارسال کنید

 

فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×

ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×