سایت کرب و بلا - سایت تخصصی امام حسین علیه السلام

مشخصات شعر

هلال زینب

کوفیان را دیده از غم، اشک‌بار

اندر آن هنگامه از خرد و کبار

 

بانوی دین دید چون افغانشان

از مصائب، دیده‌ی گریانشان،

 

گفت: مردم! پس که ما را کشته است؟

که حسینم را به خون آغشته است؟

 

خود حسین را کشته و زاری کنید؟!

بهر او اینک عزاداری کنید؟!

 

حق بگریاند شما را دیدگان!

دائماً، در این جهان و آن جهان

 

زینب غم‌دیده در شور و نوا

ناگهان بشْنید صوتی آشنا

 

وه! چه صوتی؟ آیت و الهام رب

وه! چه نوری؟ سوره‌ی کهفش به لب

 

سر ز محمل کرد بیرون با خروش

تا که بیند چیست آن بانگ سروش

 

دید ماهی بر سر نی جلوه‌گر

کز فروغش محو، خورشید و قمر

 

چون هلالی کز افق گردد عیان

با سر‌انگشتان دهند او را نشان

 

بنت زهرا، دخت شاه اولیا

شد مخاطب با عزیز مصطفی:

 

ای هلال زینب! ای نیکوجمال!

ماه برج عزّ و خورشید جلال!

 

شد طلوعت دیر، بهر خواهرت

شد غروبت زود و بر نی شد سرت

 

رأس خونین! از چه دور از پیکری؟

از چه رو پُرخاک و پُرخاکستری؟

 

تو به ذکر آیه‌ی «کهف‌الرّقیم»

قصّه‌ی تو بس عجیب است و عظیم

 

ناله کن، «آذر»! به صد اندوه و غم

یاد کن از آن اسیران ستم

 

هلال زینب

کوفیان را دیده از غم، اشک‌بار

اندر آن هنگامه از خرد و کبار

 

بانوی دین دید چون افغانشان

از مصائب، دیده‌ی گریانشان،

 

گفت: مردم! پس که ما را کشته است؟

که حسینم را به خون آغشته است؟

 

خود حسین را کشته و زاری کنید؟!

بهر او اینک عزاداری کنید؟!

 

حق بگریاند شما را دیدگان!

دائماً، در این جهان و آن جهان

 

زینب غم‌دیده در شور و نوا

ناگهان بشْنید صوتی آشنا

 

وه! چه صوتی؟ آیت و الهام رب

وه! چه نوری؟ سوره‌ی کهفش به لب

 

سر ز محمل کرد بیرون با خروش

تا که بیند چیست آن بانگ سروش

 

دید ماهی بر سر نی جلوه‌گر

کز فروغش محو، خورشید و قمر

 

چون هلالی کز افق گردد عیان

با سر‌انگشتان دهند او را نشان

 

بنت زهرا، دخت شاه اولیا

شد مخاطب با عزیز مصطفی:

 

ای هلال زینب! ای نیکوجمال!

ماه برج عزّ و خورشید جلال!

 

شد طلوعت دیر، بهر خواهرت

شد غروبت زود و بر نی شد سرت

 

رأس خونین! از چه دور از پیکری؟

از چه رو پُرخاک و پُرخاکستری؟

 

تو به ذکر آیه‌ی «کهف‌الرّقیم»

قصّه‌ی تو بس عجیب است و عظیم

 

ناله کن، «آذر»! به صد اندوه و غم

یاد کن از آن اسیران ستم

 

اولین نظر را ارسال کنید

 

فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×

ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×