سایت کرب و بلا - سایت تخصصی امام حسین علیه السلام

مشخصات شعر

نی نامه

خوشا از دل نم اشکی فشاندن
به آبی آتش دل را نشاندن


خوشا زان عشقبازان یاد کردن
زبان را زخمه فریاد کردن


خوشا از نی، خوشا از سر سرودن
خوشا نی‌نامه‌ای دیگر سرودن


نوای نی‌، نوایی آتشین است
بگو از سر بگیرد، دل‌نشین است


نوای نی نوای بی‌نوایی‌ست
هوای ناله‌هایش نینوایی‌ست


نوای نی دوای هر دل تنگ
شفای خواب گل، بیماری سنگ


قلم تصویر جانکاهی‌ست از نی
علم تمثیل کوتاهی‌ست از نی


خدا چون دست بر لوح و قلم زد
سرِ او را به خط نی رقم زد


دل نی ناله‌ها دارد از آن روز
از آن روز است نی را ناله پرسوز


چه رفت آن روز در اندیشه نی
که این‌سان شد پریشان بیشه نی؟


سری سرمست شور و بی‌قراری
چو مجنون در هوای نی‌سواری


پر از عشق نیستان سینه او
غم غربت غم دیرینۀ او


غم نی بند بند پیکر اوست
هوای آن نیستان در سر اوست


دلش را با غریبی، آشنایی‌ست
به هم اعضای او، وصل از جدایی‌ست


سرش بر نی، تنش در قعر گودال
ادب را گه الف گردیده، گه دال


ره نی پیچ و خم بسیار دارد
نوایش زیر و بم بسیار دارد


سری بر نیزه‌ای، منزل به منزل
به همراهش هزاران کاروان دل


چگونه پا ز گل بردارد اشتر
که با خود باری از سر دارد اشتر؟


گران باری به محمل بود بر نی
نه از سر، باری از دل بود بر نی


چو از جان پیش پای عشق سر داد
سرش بر نی نوای عشق سر داد


به روی نیزه و شیرین زبانی!
عجب نبود ز نی شکر فشانی


اگر نی پرده‌ای دیگر بخواند
نیستان را به آتش می‌کشاند


سزد گر چشم‌ها در خون نشینند
چو دریا را به روی نیزه بینند


شگفتا بی‌سر و سامانی عشق!
به روی نیزه سرگردانی عشق!


ز دست عشق در عالم هیاهوست
تمام فتنه‌ها زیر سر اوست

نی نامه

خوشا از دل نم اشکی فشاندن
به آبی آتش دل را نشاندن


خوشا زان عشقبازان یاد کردن
زبان را زخمه فریاد کردن


خوشا از نی، خوشا از سر سرودن
خوشا نی‌نامه‌ای دیگر سرودن


نوای نی‌، نوایی آتشین است
بگو از سر بگیرد، دل‌نشین است


نوای نی نوای بی‌نوایی‌ست
هوای ناله‌هایش نینوایی‌ست


نوای نی دوای هر دل تنگ
شفای خواب گل، بیماری سنگ


قلم تصویر جانکاهی‌ست از نی
علم تمثیل کوتاهی‌ست از نی


خدا چون دست بر لوح و قلم زد
سرِ او را به خط نی رقم زد


دل نی ناله‌ها دارد از آن روز
از آن روز است نی را ناله پرسوز


چه رفت آن روز در اندیشه نی
که این‌سان شد پریشان بیشه نی؟


سری سرمست شور و بی‌قراری
چو مجنون در هوای نی‌سواری


پر از عشق نیستان سینه او
غم غربت غم دیرینۀ او


غم نی بند بند پیکر اوست
هوای آن نیستان در سر اوست


دلش را با غریبی، آشنایی‌ست
به هم اعضای او، وصل از جدایی‌ست


سرش بر نی، تنش در قعر گودال
ادب را گه الف گردیده، گه دال


ره نی پیچ و خم بسیار دارد
نوایش زیر و بم بسیار دارد


سری بر نیزه‌ای، منزل به منزل
به همراهش هزاران کاروان دل


چگونه پا ز گل بردارد اشتر
که با خود باری از سر دارد اشتر؟


گران باری به محمل بود بر نی
نه از سر، باری از دل بود بر نی


چو از جان پیش پای عشق سر داد
سرش بر نی نوای عشق سر داد


به روی نیزه و شیرین زبانی!
عجب نبود ز نی شکر فشانی


اگر نی پرده‌ای دیگر بخواند
نیستان را به آتش می‌کشاند


سزد گر چشم‌ها در خون نشینند
چو دریا را به روی نیزه بینند


شگفتا بی‌سر و سامانی عشق!
به روی نیزه سرگردانی عشق!


ز دست عشق در عالم هیاهوست
تمام فتنه‌ها زیر سر اوست

اولین نظر را ارسال کنید

 

فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×

ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×