سایت کرب و بلا - سایت تخصصی امام حسین علیه السلام

مشخصات شعر

گوشۀ چشم

مگر ز حال پدر، اى پسر! تو بى ‏خبرى؟

چرا به گوشۀ چشمى به من نمى‏‌نگرى؟

 

به حُسن خُلق و به شیرینى سخن، هرگز

دگر زمانه نیارد بسان تو پسرى

 

به خستگىّ من و داغ هجر و مرگ پسر

کسى نشان ندهد در جهان، چو من پدرى

 

به ناامیدى، بس باغبان بساید دست

گرش ز پاى در‌آید نهال باروَرى

 

چنان بسوخت غمت سینه‏ام که گر نَفَسى

برون جهد ز فضاى تنور دل، شررى،

 

جهان و هر چه در او هست، سر‌به‌سر سوزد

به روزگار نمانَد، نشان ز خشک و ترى

 

ز پاى خیز که لیلاى ما شود مجنون

اگر به گوش وى از مرگ تو رسد خبرى

 

تو پر گشودى و تا آشیان جان رفتى

بسى نمانْد که ما هم زنیم بال و پرى

 

گوشۀ چشم

مگر ز حال پدر، اى پسر! تو بى ‏خبرى؟

چرا به گوشۀ چشمى به من نمى‏‌نگرى؟

 

به حُسن خُلق و به شیرینى سخن، هرگز

دگر زمانه نیارد بسان تو پسرى

 

به خستگىّ من و داغ هجر و مرگ پسر

کسى نشان ندهد در جهان، چو من پدرى

 

به ناامیدى، بس باغبان بساید دست

گرش ز پاى در‌آید نهال باروَرى

 

چنان بسوخت غمت سینه‏ام که گر نَفَسى

برون جهد ز فضاى تنور دل، شررى،

 

جهان و هر چه در او هست، سر‌به‌سر سوزد

به روزگار نمانَد، نشان ز خشک و ترى

 

ز پاى خیز که لیلاى ما شود مجنون

اگر به گوش وى از مرگ تو رسد خبرى

 

تو پر گشودى و تا آشیان جان رفتى

بسى نمانْد که ما هم زنیم بال و پرى

 

اولین نظر را ارسال کنید

 

فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×

ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×