سایت کرب و بلا - سایت تخصصی امام حسین علیه السلام

مشخصات شعر

قماط عشق

اى پسر! مردانه جان ده با نشاط

تا بیاسایى از این ننگین‌قماط

 

خاک بر سر کن فرات و نیل را

بر کمر زن، دامن تبدیل را

 

خُرد بیند مر تو را کوته‌نظر

لیک دارى صد جهان در زیر پر

 

باز پر، اى بازِ خوش‌پروازِ شاه!

تا بیابى لذّت آوازِ شاه

 

هر ستاره که مهش گیرد کنار

هم‏چو مه گردد هماره نو‌بهار

 

باز رو تا سوى ماهِ نور‌پاش

نور گوى و نور جوى و نور باش

 

تیر آید، در کنارش کش به عشق

از سر ربوه نظر کن در دمشق

 

خوش ز پستان شهادت شیر نوش

تا سه جوى دیگرت آید به جوش

 

اصغرا! خوش از پى اکبر برو

کاکبر و اصغر، نهادسْتم گرو

 

تو که جزئى پیش رو، اى دل‌فریب!

تا که کُل از پى رسد، «عمّا قریب»

 

قماط عشق

اى پسر! مردانه جان ده با نشاط

تا بیاسایى از این ننگین‌قماط

 

خاک بر سر کن فرات و نیل را

بر کمر زن، دامن تبدیل را

 

خُرد بیند مر تو را کوته‌نظر

لیک دارى صد جهان در زیر پر

 

باز پر، اى بازِ خوش‌پروازِ شاه!

تا بیابى لذّت آوازِ شاه

 

هر ستاره که مهش گیرد کنار

هم‏چو مه گردد هماره نو‌بهار

 

باز رو تا سوى ماهِ نور‌پاش

نور گوى و نور جوى و نور باش

 

تیر آید، در کنارش کش به عشق

از سر ربوه نظر کن در دمشق

 

خوش ز پستان شهادت شیر نوش

تا سه جوى دیگرت آید به جوش

 

اصغرا! خوش از پى اکبر برو

کاکبر و اصغر، نهادسْتم گرو

 

تو که جزئى پیش رو، اى دل‌فریب!

تا که کُل از پى رسد، «عمّا قریب»

 

اولین نظر را ارسال کنید

 

فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×

ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×