سایت کرب و بلا - سایت تخصصی امام حسین علیه السلام

مشخصات شعر

صد و چهارده سوره

صد و چهارده سوره را آیه آیه

بخوان صوت و لحنت غریب و حزین است

 

بخوان بر سر نیزه بر دوش طوفان

که تفسیر چشم تو عین الیقین است

 

صد و چهارده سوره منزل به منزل

بخوان بر مزار شهیدان بی سر

 

بخوان ساقی سبز مستان بی دست

بخوان ای خُم سرخ جوشان بی سر

 

صد و چهارده سوره را جرعه جرعه

بنوشان به لب تشنگان ابن کوثر

 

بخوان آیه هَل اتی، ابن مولا

حدیث کسا را بخوان ابن کوثر

 

صد و چهارده سوره را ختم کن تا

رقیه سرت را به دامان بگیرد

 

بخوان تا که زینب درین کُنج غربت

برای سرت ختم قرآن بگیرد

 

بخوان تا بخوانم، بخوان تا بگریم

بخوان تا بسوزم، بخوان تا بمیرم

 

فدای سرت جمله سرهای عالم

بخوان تا غزل-نوحه از سر بگیرم

صد و چهارده سوره

صد و چهارده سوره را آیه آیه

بخوان صوت و لحنت غریب و حزین است

 

بخوان بر سر نیزه بر دوش طوفان

که تفسیر چشم تو عین الیقین است

 

صد و چهارده سوره منزل به منزل

بخوان بر مزار شهیدان بی سر

 

بخوان ساقی سبز مستان بی دست

بخوان ای خُم سرخ جوشان بی سر

 

صد و چهارده سوره را جرعه جرعه

بنوشان به لب تشنگان ابن کوثر

 

بخوان آیه هَل اتی، ابن مولا

حدیث کسا را بخوان ابن کوثر

 

صد و چهارده سوره را ختم کن تا

رقیه سرت را به دامان بگیرد

 

بخوان تا که زینب درین کُنج غربت

برای سرت ختم قرآن بگیرد

 

بخوان تا بخوانم، بخوان تا بگریم

بخوان تا بسوزم، بخوان تا بمیرم

 

فدای سرت جمله سرهای عالم

بخوان تا غزل-نوحه از سر بگیرم

اولین نظر را ارسال کنید

 

فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×

ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×