سایت کرب و بلا - سایت تخصصی امام حسین علیه السلام

مشخصات شعر

پیکر شریف

 

زین درد خون گریست سپهر و ستاره هم

خون گشت قلبِ لعل و دل سنگِ خاره هم

 

بر سر زدند از اَلَم زادۀ بتول

تنها همین نه مریم و هاجر که ساره هم

 

بستند راه مهلت او از چهار‌ سو

تنها نه راه مهلت او، راه چاره هم

 

کردند قتل عام به نوعی که شد قتیل

از کودکان آل نبی، شیر‌خواره هم

 

از قتل شیر‌خواره نکردند اکتفا

تاراج برده‌اند ز کین، گاهواره هم

 

از کینه استخوان بر و سینه‌اش شکست

تنها نه سنگ ظلم که از سُمّ باره هم

 

درتاختند باره بر آن جسم پاره‌اش

یک‌باره بس نبود که هفتاد باره هم

 

برخور نشست، از اثرِ نعلِ میخ‌کوب

تنها نه نقش ماه که نقش ستاره هم

 

بگْذاشتند پیکر مجروح او به خاک

نگْذشته‌اند زآن بدن پاره‌پاره هم

 

آن پیکر شریف چو بر روی خاک مانْد

بر روی او پیاده گذشت و سواره هم

 

شد پاره گوشِ پردگیِ گوشوار عرش

تاراج گشت زیور و خلخال و یاره هم

 


برای آشنایی بیشتر با این شاعر به مدخل فدایی مازندرانی در دانشنامه تخصصی امام حسین علیه‌السلام مراجعه کنید.

پیکر شریف

 

زین درد خون گریست سپهر و ستاره هم

خون گشت قلبِ لعل و دل سنگِ خاره هم

 

بر سر زدند از اَلَم زادۀ بتول

تنها همین نه مریم و هاجر که ساره هم

 

بستند راه مهلت او از چهار‌ سو

تنها نه راه مهلت او، راه چاره هم

 

کردند قتل عام به نوعی که شد قتیل

از کودکان آل نبی، شیر‌خواره هم

 

از قتل شیر‌خواره نکردند اکتفا

تاراج برده‌اند ز کین، گاهواره هم

 

از کینه استخوان بر و سینه‌اش شکست

تنها نه سنگ ظلم که از سُمّ باره هم

 

درتاختند باره بر آن جسم پاره‌اش

یک‌باره بس نبود که هفتاد باره هم

 

برخور نشست، از اثرِ نعلِ میخ‌کوب

تنها نه نقش ماه که نقش ستاره هم

 

بگْذاشتند پیکر مجروح او به خاک

نگْذشته‌اند زآن بدن پاره‌پاره هم

 

آن پیکر شریف چو بر روی خاک مانْد

بر روی او پیاده گذشت و سواره هم

 

شد پاره گوشِ پردگیِ گوشوار عرش

تاراج گشت زیور و خلخال و یاره هم

 


برای آشنایی بیشتر با این شاعر به مدخل فدایی مازندرانی در دانشنامه تخصصی امام حسین علیه‌السلام مراجعه کنید.

اولین نظر را ارسال کنید

 

فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×

ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×