سایت کرب و بلا - سایت تخصصی امام حسین علیه السلام

مشخصات شعر

صابران

گر در زمانه، واقعۀ کربلا نبود

معلوم، قدْر صبر و عیار رضا نبود

 

سبطی چنین برای فدا، گر نبی نداشت

آسان بدو شفاعتِ روز جزا نبود

 

بر صابران چو عرض بلا شد، به غیر او

کس را قبولِ واقعۀ کربلا نبود

 

غیر از درون قبّۀ او، جایی از شرف

مخصوص از برای قبول دعا نبود

 

زینب نمی‌کشید اگر ناله از جگر

در گنبد سپهر برین، این صدا نبود

 

حقّا که این معامله با عترت رسول

از این و آن ز بعد پیمبر، روا نبود

 

کی بر فلک، درخت شقاوت کشید سر

گر زیر خاک، بذر جفا ز ابتدا نبود؟

 

آید کجا ز عهدۀ این درد و غم، برون؟

چشم زمانه بارد اگر تا به حشر، خون

 

صابران

گر در زمانه، واقعۀ کربلا نبود

معلوم، قدْر صبر و عیار رضا نبود

 

سبطی چنین برای فدا، گر نبی نداشت

آسان بدو شفاعتِ روز جزا نبود

 

بر صابران چو عرض بلا شد، به غیر او

کس را قبولِ واقعۀ کربلا نبود

 

غیر از درون قبّۀ او، جایی از شرف

مخصوص از برای قبول دعا نبود

 

زینب نمی‌کشید اگر ناله از جگر

در گنبد سپهر برین، این صدا نبود

 

حقّا که این معامله با عترت رسول

از این و آن ز بعد پیمبر، روا نبود

 

کی بر فلک، درخت شقاوت کشید سر

گر زیر خاک، بذر جفا ز ابتدا نبود؟

 

آید کجا ز عهدۀ این درد و غم، برون؟

چشم زمانه بارد اگر تا به حشر، خون

 

اولین نظر را ارسال کنید

 

فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×

ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×