سایت کرب و بلا - سایت تخصصی امام حسین علیه السلام

مشخصات شعر

تجلّی پروردگار

فردا که بر فراز نِی افتد گذارمان

حیرت‏فزای طور شود، جلوه‏زارمان

 

فردا که کهکشان تجلّی ا‌ست، نیزه‏‌ها

گَردش کند زمین و زمان بر مدارمان

 

فردا که روزِ سرخِ عروج من و شماست

بر روی نیزه‏هاست، قرار و مدارمان

 

فردا که سرفرازی ما را رقم زنند

خورشید و ماه می‏شود، اخترشمارمان

 

فردا که روز عرضه‌ی عشق و شهادت است

حیرت کنند، عالم و آدم ز کارمان

 

فردا که از تبار تبر، زخم مانْد و داغ

غیرت، شقایقی بُوَد از لاله‏زارمان

 

فرداست، روز وعده‌ی دیدار و دیدنی ا‌ست

بر نیزه‏ها، تجلّی پروردگارمان

 

منظومه‌ی بلند شهادت، سرودنی‌است

فردا که عشق، خیمه زند در کنارمان

 

وارونه نیست، طالعِ خونِ من و شما

قد می‏کشد به عرش خدا، آبشارمان!

 

در ما عیان، جمال خدا، جلوه می‏‌کند

چشمی کجاست تا شود آیینه‌دارمان؟

 

رنگِ پریده‌‏ای است به چشم سپهر، مِهر

وقتی سپیده می‏‌دمد از شام تارمان

 

کاملْ عیارِ سنگ محک‌خورده‌‏ایم ما

غیر از خدا کسی نشناسد، عیارمان

 

ما هر چه داشتیم، به پای تو ریختیم

ای عشق! ای تمامی دار و ندارمان!

 

چشم امید ماست به فردای دوردست

بر تک‌سوار مانده به جا از تبارمان

 

تجلّی پروردگار

فردا که بر فراز نِی افتد گذارمان

حیرت‏فزای طور شود، جلوه‏زارمان

 

فردا که کهکشان تجلّی ا‌ست، نیزه‏‌ها

گَردش کند زمین و زمان بر مدارمان

 

فردا که روزِ سرخِ عروج من و شماست

بر روی نیزه‏هاست، قرار و مدارمان

 

فردا که سرفرازی ما را رقم زنند

خورشید و ماه می‏شود، اخترشمارمان

 

فردا که روز عرضه‌ی عشق و شهادت است

حیرت کنند، عالم و آدم ز کارمان

 

فردا که از تبار تبر، زخم مانْد و داغ

غیرت، شقایقی بُوَد از لاله‏زارمان

 

فرداست، روز وعده‌ی دیدار و دیدنی ا‌ست

بر نیزه‏ها، تجلّی پروردگارمان

 

منظومه‌ی بلند شهادت، سرودنی‌است

فردا که عشق، خیمه زند در کنارمان

 

وارونه نیست، طالعِ خونِ من و شما

قد می‏کشد به عرش خدا، آبشارمان!

 

در ما عیان، جمال خدا، جلوه می‏‌کند

چشمی کجاست تا شود آیینه‌دارمان؟

 

رنگِ پریده‌‏ای است به چشم سپهر، مِهر

وقتی سپیده می‏‌دمد از شام تارمان

 

کاملْ عیارِ سنگ محک‌خورده‌‏ایم ما

غیر از خدا کسی نشناسد، عیارمان

 

ما هر چه داشتیم، به پای تو ریختیم

ای عشق! ای تمامی دار و ندارمان!

 

چشم امید ماست به فردای دوردست

بر تک‌سوار مانده به جا از تبارمان

 

اولین نظر را ارسال کنید

 

فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×

ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×