سایت کرب و بلا - سایت تخصصی امام حسین علیه السلام

مشخصات شعر

جواب رد

جواب رد دادی خاندان مادری‌ات را

که آشکار کنی غیرت برادری‌ات را

 

عمو تو باشی و اهل حرم جواب نگیرند؟

فرات منتظر است اقتدار حیدری‌ات را

 

کسی ندید که یک لحظه هم بروز ندادی

در آن شکوه عقابی دل کبوتری‌ات را

 

اگر چه کینۀ آن قوم خون پاک تو را ریخت

زبان گشود عرب قصۀ دلاوی‌ات را

 

چنان حسین زپاکان هاشمی است نژادت

اگر قبول نکردی دمی برابری‌ات را

 

تو ماه، ماه بنی هاشمی که دختر خورشید

همان نخست پذیرفته بود مادری‌ات را

جواب رد

جواب رد دادی خاندان مادری‌ات را

که آشکار کنی غیرت برادری‌ات را

 

عمو تو باشی و اهل حرم جواب نگیرند؟

فرات منتظر است اقتدار حیدری‌ات را

 

کسی ندید که یک لحظه هم بروز ندادی

در آن شکوه عقابی دل کبوتری‌ات را

 

اگر چه کینۀ آن قوم خون پاک تو را ریخت

زبان گشود عرب قصۀ دلاوی‌ات را

 

چنان حسین زپاکان هاشمی است نژادت

اگر قبول نکردی دمی برابری‌ات را

 

تو ماه، ماه بنی هاشمی که دختر خورشید

همان نخست پذیرفته بود مادری‌ات را

اولین نظر را ارسال کنید

 

فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×

ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×