سایت کرب و بلا - سایت تخصصی امام حسین علیه السلام

مشخصات شعر

تکرار

در رزم‌گاه عشق، نه فرق پسر شکست

گویی درست، شیشۀ عمر پدر شکست

 

پُشتی که جز مقابل یکتا، دوتا نشد

پشت حسین بود و ز داغ پسر شکست

 

تا شد سپر به تیغ، سر شبه مصطفی

سر، شد دوتا و رونق «شقّ القمر» شکست

 

شد با سر شکسته ز زین سرنگون، ولیک

با آن شکست، داد به بیداد‌گر شکست

 

سرسبز شد به اشک، نهالم، ولیک خصم

تا خواست این درخت برآرَد ثمر، شکست

 

مادر، در انتظار، وز این بی‌خبر که تیغ

از تو سر و از او دل و از من، کمر شکست

 

آن دست بشْکند! که سرت را شکست و یافت

پای امید مادر خونین‌جگر، شکست

 

صیّاد دون به داغ تو، او را ز پا فکنْد

از مُرغ دل‌شکسته، چرا بال و پر شکست؟

 

تکرار

در رزم‌گاه عشق، نه فرق پسر شکست

گویی درست، شیشۀ عمر پدر شکست

 

پُشتی که جز مقابل یکتا، دوتا نشد

پشت حسین بود و ز داغ پسر شکست

 

تا شد سپر به تیغ، سر شبه مصطفی

سر، شد دوتا و رونق «شقّ القمر» شکست

 

شد با سر شکسته ز زین سرنگون، ولیک

با آن شکست، داد به بیداد‌گر شکست

 

سرسبز شد به اشک، نهالم، ولیک خصم

تا خواست این درخت برآرَد ثمر، شکست

 

مادر، در انتظار، وز این بی‌خبر که تیغ

از تو سر و از او دل و از من، کمر شکست

 

آن دست بشْکند! که سرت را شکست و یافت

پای امید مادر خونین‌جگر، شکست

 

صیّاد دون به داغ تو، او را ز پا فکنْد

از مُرغ دل‌شکسته، چرا بال و پر شکست؟

 

اولین نظر را ارسال کنید

 

فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×

ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×