سایت کرب و بلا - سایت تخصصی امام حسین علیه السلام

مشخصات شعر

نامه‌های شوم

 

ای کوفیان! چه شد سخن بیعت حسین؟

و‌آن نامه‌ها و آرزوی خدمت حسین؟

 

ای قوم بی‌حیا! چه شد آن شوق و اشتیاق؟

آن جِدّ و جهد، در طلب حضرت حسین؟

 

از نامه‌های شوم شما، مسلم عقیل

با خویش کرد، خوش، الم فرقت حسین

 

با خود هزار گونه مشقّت قرار داد

اوّل، یکی جدا شدن از صحبت حسین

 

او را به دست اهل مشقّت گذاشتید

کو حُرمت پیمبر و کو حُرمت حسین؟

 

ای وای بر شما و به محرومی شما!

افتد چو کار، با نظر رحمت حسین

 

دیوان حشر چون شود و آورَد بتول

پُر خون به پای عرش خدا، کسوت حسین،

 

حالی شود که پرده ز قهر خدا فتد

وز بیم، لرزه بر بدن انبیا فتد

 

 

نامه‌های شوم

 

ای کوفیان! چه شد سخن بیعت حسین؟

و‌آن نامه‌ها و آرزوی خدمت حسین؟

 

ای قوم بی‌حیا! چه شد آن شوق و اشتیاق؟

آن جِدّ و جهد، در طلب حضرت حسین؟

 

از نامه‌های شوم شما، مسلم عقیل

با خویش کرد، خوش، الم فرقت حسین

 

با خود هزار گونه مشقّت قرار داد

اوّل، یکی جدا شدن از صحبت حسین

 

او را به دست اهل مشقّت گذاشتید

کو حُرمت پیمبر و کو حُرمت حسین؟

 

ای وای بر شما و به محرومی شما!

افتد چو کار، با نظر رحمت حسین

 

دیوان حشر چون شود و آورَد بتول

پُر خون به پای عرش خدا، کسوت حسین،

 

حالی شود که پرده ز قهر خدا فتد

وز بیم، لرزه بر بدن انبیا فتد

 

 

اولین نظر را ارسال کنید

 

فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×

ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×