سایت کرب و بلا - سایت تخصصی امام حسین علیه السلام

مشخصات شعر

ارمغان حسین

الهی! بهر قربانی به درگاهت، سر آوردم

نه تنها سر برایت بلکه از سر، بهتر آوردم

 

پی ابقای «قَد قامت»، به ظهر روز عاشورا

برای گفتن «الله اکبر»، اکبر آوردم

 

علی را در غدیر خم، نبی بگْرفت روی دست

ولی من روی دست خود، علیّ اصغر آوردم

 

برای آن که هم‌دردی کنم با مادرم زهرا

برای خوردن سیلی، سه ساله دختر آوردم

 

علی انگشتر خود را به سائل داد امّا من

برای ساربان، انگشت با انگشتر آوردم

 

منِ «ژولیده» می‌گویم، حسین بن علی گفتا:

الهی! بهر قربانی به درگاهت، سر آوردم


 

ارمغان حسین

الهی! بهر قربانی به درگاهت، سر آوردم

نه تنها سر برایت بلکه از سر، بهتر آوردم

 

پی ابقای «قَد قامت»، به ظهر روز عاشورا

برای گفتن «الله اکبر»، اکبر آوردم

 

علی را در غدیر خم، نبی بگْرفت روی دست

ولی من روی دست خود، علیّ اصغر آوردم

 

برای آن که هم‌دردی کنم با مادرم زهرا

برای خوردن سیلی، سه ساله دختر آوردم

 

علی انگشتر خود را به سائل داد امّا من

برای ساربان، انگشت با انگشتر آوردم

 

منِ «ژولیده» می‌گویم، حسین بن علی گفتا:

الهی! بهر قربانی به درگاهت، سر آوردم


 

اولین نظر را ارسال کنید

 

فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×

ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×