سایت کرب و بلا - سایت تخصصی امام حسین علیه السلام

مشخصات شعر

سرخ‌تر از سرخ‌

این‌ چه‌ خروشی‌ است‌؟ این‌ چه‌ معمّاست‌؟

در صدف‌ دل،‌ محشر عظماست‌

 

سوز چه‌ عشقی‌ است‌؟ شور به ‌پا کرد

زخم‌ چه‌ داغی ا‌ست‌؟ این‌ همه‌ زیباست‌!

 

«محتشم»‌ از دور، بانگ‌ برآورد:

باز چه‌ شوری‌ است‌؟ باز چه‌ غوغاست‌؟

 

عشق‌ مکرّر، گفت‌ به‌ آن‌ قوم‌:

تشنۀ خنجر، حنجرۀ ماست‌

 

رأس‌ شهیدان‌، بر سر نیزه ا‌ست‌

دست‌ علم‌دار، بر لب‌ دریاست‌

 

این‌ که‌ پریشان‌، بر لب‌ گودال‌

مویه‌‌کنان‌ است‌، حضرت‌ زهرا‌ست‌

 

زردتر از زرد، عقل‌ زمین‌ خورْد

سرخ‌تر از سرخ‌، عشق‌ به ‌پا ‌خاست

 

سرخ‌تر از سرخ‌

این‌ چه‌ خروشی‌ است‌؟ این‌ چه‌ معمّاست‌؟

در صدف‌ دل،‌ محشر عظماست‌

 

سوز چه‌ عشقی‌ است‌؟ شور به ‌پا کرد

زخم‌ چه‌ داغی ا‌ست‌؟ این‌ همه‌ زیباست‌!

 

«محتشم»‌ از دور، بانگ‌ برآورد:

باز چه‌ شوری‌ است‌؟ باز چه‌ غوغاست‌؟

 

عشق‌ مکرّر، گفت‌ به‌ آن‌ قوم‌:

تشنۀ خنجر، حنجرۀ ماست‌

 

رأس‌ شهیدان‌، بر سر نیزه ا‌ست‌

دست‌ علم‌دار، بر لب‌ دریاست‌

 

این‌ که‌ پریشان‌، بر لب‌ گودال‌

مویه‌‌کنان‌ است‌، حضرت‌ زهرا‌ست‌

 

زردتر از زرد، عقل‌ زمین‌ خورْد

سرخ‌تر از سرخ‌، عشق‌ به ‌پا ‌خاست

 

اولین نظر را ارسال کنید

 

فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×

ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×