سایت کرب و بلا - سایت تخصصی امام حسین علیه السلام

مشخصات شعر

عطر بهشت

شناخت هر که تو را جز خدا بجوید؟ نه

به غیر راه تو راهی دگر بپوید؟ نه

 

اسیر عشق تو آزاد‌ی‌اش در این بند است

شکسته از غم تو مومیا بجوید؟ نه

 

نسیم مهر تو در بوستان اگر ندمد

گل از گیاه و گیاه از زمین بروید؟ نه

 

اگر که عطر تو را از بهشت برگیرند

دگر محبّ تو یک گل از آن ببوید؟ نه

 

به غیر بارش اشک غمت، دگر چیزی

سیاه‌نامۀ ما را توان بشوید؟ نه

 

به خویش گفت «مؤیّد»: چه می‌کنی؟ که حسین

اگر به گاه شفاعت به تو بگوید: نه

 

که مژده داد سروشم که آن تجلّی لطف

بُوَد محال که بر نوکرش بگوید نه

 

عطر بهشت

شناخت هر که تو را جز خدا بجوید؟ نه

به غیر راه تو راهی دگر بپوید؟ نه

 

اسیر عشق تو آزاد‌ی‌اش در این بند است

شکسته از غم تو مومیا بجوید؟ نه

 

نسیم مهر تو در بوستان اگر ندمد

گل از گیاه و گیاه از زمین بروید؟ نه

 

اگر که عطر تو را از بهشت برگیرند

دگر محبّ تو یک گل از آن ببوید؟ نه

 

به غیر بارش اشک غمت، دگر چیزی

سیاه‌نامۀ ما را توان بشوید؟ نه

 

به خویش گفت «مؤیّد»: چه می‌کنی؟ که حسین

اگر به گاه شفاعت به تو بگوید: نه

 

که مژده داد سروشم که آن تجلّی لطف

بُوَد محال که بر نوکرش بگوید نه

 

اولین نظر را ارسال کنید

 

فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×

ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×