مشخصات شعر

ولادت حضرت زینب کبری (س)

آمد امشب آفتاب دیگری

روشن از او گشت ماه و مشتری

چرخ عصمت را عیان شد اختری

جلوه‌گر از نام او هر دفتری

                                 نوگل گلزار احمد آمده

                                 زینب آل محمّد آمده

 

بیت زهرا نور باران گشته است

چون عیان، خورشید رخشان گشته است

خانه‌اش را زهره دربان گشته است

از خجالت، ماه پنهان گشته است

                                 نوگل گلزار احمد آمده

                                 زینب آل محمّد آمده

 

شد عیان بانوی عصمت آفرین

تا شود بر خاتم عفّت، نگین

حق سرود از مصدر عزّت چنین

نام وی زینب بُوَد؛ ای اهل دین!

                                 نوگل گلزار احمد آمده

                                 زینب آل محمّد آمده

 

هم‌چو زهرا خلقتش یکتاستی

نام زینب تا ابد برجاستی

«محرما»! بنگر اگر بیناستی

نطق زینب تا ابد گویاستی

                                 نوگل گلزار احمد آمده

                                 زینب آل محمّد آمده

 

ولادت حضرت زینب کبری (س)

آمد امشب آفتاب دیگری

روشن از او گشت ماه و مشتری

چرخ عصمت را عیان شد اختری

جلوه‌گر از نام او هر دفتری

                                 نوگل گلزار احمد آمده

                                 زینب آل محمّد آمده

 

بیت زهرا نور باران گشته است

چون عیان، خورشید رخشان گشته است

خانه‌اش را زهره دربان گشته است

از خجالت، ماه پنهان گشته است

                                 نوگل گلزار احمد آمده

                                 زینب آل محمّد آمده

 

شد عیان بانوی عصمت آفرین

تا شود بر خاتم عفّت، نگین

حق سرود از مصدر عزّت چنین

نام وی زینب بُوَد؛ ای اهل دین!

                                 نوگل گلزار احمد آمده

                                 زینب آل محمّد آمده

 

هم‌چو زهرا خلقتش یکتاستی

نام زینب تا ابد برجاستی

«محرما»! بنگر اگر بیناستی

نطق زینب تا ابد گویاستی

                                 نوگل گلزار احمد آمده

                                 زینب آل محمّد آمده

 

اولین نظر را ارسال کنید
 
فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×
ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×