سایت کرب و بلا - سایت تخصصی امام حسین علیه السلام

مشخصات شعر

مقام تو ز مقامات کربلاست

با گنبدت قشنگ شده آسمان ما
کهف حصین توست همیشه امان ما
مهمان شهرما شدی و میزبان ما
یاسید الکریم فدای تو جان ما


دارالسلام سوختن ما شدی بس است
اصلا همینکه هموطن ما شدی بس است

 

صحنت بهشت ما شد و جنت نشین شدیم
ما سنگ‌های خاره کنارت نگین شدیم
هفته به هفته راهی این سرزمین شدیم
از لطف آنچنانی تو اینچنین شدیم


که سائل و غلام حسینیم تاابد
بیتاب صبح و شام حسینیم تاابد

 

اوقات شرعی تو ز اوقات کربلاست
ساعات تو تداعی ساعات کربلاست
خیری که داده‌ای تو ز خیرات کربلاست
یعنی مقام تو ز مقامات کربلاست


سرمست ازین شراب پیاپی شدیم ما
چون کربلایی سفر ری شدیم ما

 

اینجا کسی برای سرت خنجری نبرد
عمامه و عبای تورا لشگری نبرد
نامردی از سر حرمت معجری نبرد
از دست و پای دختر تو زیوری نبرد


از خیمۀ تو آتش و دودی هوا نرفت
یک سم اسب هم روی جسم شما نرفت

مقام تو ز مقامات کربلاست

با گنبدت قشنگ شده آسمان ما
کهف حصین توست همیشه امان ما
مهمان شهرما شدی و میزبان ما
یاسید الکریم فدای تو جان ما


دارالسلام سوختن ما شدی بس است
اصلا همینکه هموطن ما شدی بس است

 

صحنت بهشت ما شد و جنت نشین شدیم
ما سنگ‌های خاره کنارت نگین شدیم
هفته به هفته راهی این سرزمین شدیم
از لطف آنچنانی تو اینچنین شدیم


که سائل و غلام حسینیم تاابد
بیتاب صبح و شام حسینیم تاابد

 

اوقات شرعی تو ز اوقات کربلاست
ساعات تو تداعی ساعات کربلاست
خیری که داده‌ای تو ز خیرات کربلاست
یعنی مقام تو ز مقامات کربلاست


سرمست ازین شراب پیاپی شدیم ما
چون کربلایی سفر ری شدیم ما

 

اینجا کسی برای سرت خنجری نبرد
عمامه و عبای تورا لشگری نبرد
نامردی از سر حرمت معجری نبرد
از دست و پای دختر تو زیوری نبرد


از خیمۀ تو آتش و دودی هوا نرفت
یک سم اسب هم روی جسم شما نرفت

اولین نظر را ارسال کنید

 

فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×

ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×