سایت کرب و بلا - سایت تخصصی امام حسین علیه السلام

مشخصات شعر

فدای سرت

چقدر گریه نوشته دلم برای سرت

تمام جسم تو زخمی...ولی فدای سرت

 

چه آمده به سرت زیر تیر و نیزه و نعل؟

بگو که بوسه بگیرم من از کجای سرت؟

 

دخیل بسته‌ام امروز هم به پیرهنت

برای این که بگیرم از آن شفای سرت

 

وصیتی تو به من کرده‌ای دعات کنم

دعای من شده حالا فقط دعای سرت

 

همیشه پشت سرت بوده‌ام و حالا هم

دویده‌ام همۀ دشت پا به پای سرت

 

چهل صباح اسیر تو بوده‌ام نه یزید

منم همیشه گرفتار جلوه‌های سرت

 

اگر چه خطبۀ من لحن حیدری دارد

رجز نخوانده‌ام الا به اتکای سرت

 

اگر چه قصۀ گودال و شام کشته مرا

ولی نمی‌رسد اینها به ماجرای سرت

فدای سرت

چقدر گریه نوشته دلم برای سرت

تمام جسم تو زخمی...ولی فدای سرت

 

چه آمده به سرت زیر تیر و نیزه و نعل؟

بگو که بوسه بگیرم من از کجای سرت؟

 

دخیل بسته‌ام امروز هم به پیرهنت

برای این که بگیرم از آن شفای سرت

 

وصیتی تو به من کرده‌ای دعات کنم

دعای من شده حالا فقط دعای سرت

 

همیشه پشت سرت بوده‌ام و حالا هم

دویده‌ام همۀ دشت پا به پای سرت

 

چهل صباح اسیر تو بوده‌ام نه یزید

منم همیشه گرفتار جلوه‌های سرت

 

اگر چه خطبۀ من لحن حیدری دارد

رجز نخوانده‌ام الا به اتکای سرت

 

اگر چه قصۀ گودال و شام کشته مرا

ولی نمی‌رسد اینها به ماجرای سرت

اولین نظر را ارسال کنید

 

فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×

ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×